Bronverantwoording

7 mei 2018 – AVG – Algemene Verordening Persoonsbescherming

Via de media is bekend gemaakt dat op 25 mei 2018 de AVG (= Algemene Verordening Persoonsbescherming) in werking treedt.
De archieven waar men onderzoek kan verrichten naar voorouders en familieleden zijn volop bezig hieraan te kunnen voldoen. Dat betekent dat veel persoonsinformatie niet meer via internet te doorzoeken is. Daarvoor moet men voortaan weer naar het archief zelf.
Ook het publiceren van persoonsgegevens op deze website moet aan de AVG voldoen. Om die reden is men reeds sinds 1 januari 2013 verplicht op deze site in loggen om gegevens van levende personen in te zien. Naar beste eer en geweten is getracht de gehele site https://genealogie.familievandelisdonk.nl aan de AVG te laten voldoen.
Gegevens die niet (meer) bij archiefdiensten vrij ter inzage zijn worden alleen in deze genealogische site opgenomen als de betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven. Mocht er desondanks iemand zijn die vindt dat bepaalde gegevens onterecht en zonder zijn of haar toestemming in deze site zijn vermeld, dan kunt U dit bekend maken via mijn mailadres dat te vinden is onder de knop ‘Algemeen > Contact’ op deze site, of via het gastenboek.

Gegevens van internet laten verwijderen. (pdf-bestand) > Bron website AVG (Autoriteit Persoonsgegevens)

Voorbeeldbrief voor correctie op website. (pdf-bestand) > Bron website AVG (Autoriteit Persoonsgegevens)

 

Bronvermeldingen die niet in deze pagina zijn opgenomen, zijn zoveel mogelijk vermeld bij het desbetreffende onderwerp.

Algemene bronvermelding

 • Regionaal Archief Tilburg (voorheen Regionaal Historisch Centrum Tilburg) waarin opgenomen het gemeentelijk oud-archief van Tilburg en het oorspronkelijk streekarchief ‘Het Kwartier van Oisterwijk’ met o.a.:
  • Bevolkingsregisters, volkstellinggegevens, burgerlijke stand, notarieel en rechterlijk archief van Moergestel, Oisterwijk (o.a. de Logt), Tilburg, Haaren, Udenhout, Goirle, Hilvarenbeek, Dongen, Loon op Zand, Berkel-Enschot, Fotoarchief, e.d.
  • Oud administratief archief van Moergestel, Oisterwijk (o.a. de Logt), Goirle, Berkel-Enschot e.d.
  • DTB-boeken (Doop, Trouwen en Begraven)
  • Borg- en ontlastbrieven afgegeven door de schepenen van: Oisterwijk, Moergestel, Udenhout, Hilvarenbeek, Liempde, St.Oedenrode, Goirle, Tilburg, Haaren, Berkel-Enschot, Loon op Zand, Kaatsheuvel, Helvoirt, Dongen e.d.
  • Registers van vernummering van huizen van de gemeente Tilburg
  • Adressenboeken van de gemeente Tilburg
  • Kerkelijk archief parochie ‘het Heike’ in Tilburg. (Doop- en Kladregister, Trouw en Begraafregister)
  • Bidprentjes: Tilburg, Moergestel, Oisterwijk, Haaren e.d.
  • Uit schepenprotocollen van Oisterwijk: ‘Aanstellingen van voogden’ door schepenen van Oisterwijk (1588-1688).
  • Testamenten opgemaakt / gepasseerd voor de schepenen van Oisterwijk
  • Register der verpondingen en beden Oisterwijk (1761-1769)
  • Ned. Herv. Doop- en Trouwboek Oisterwijk (1648-1704)  
  • Beeld OnLine: Foto’s, briefkaarten en informatie

 

 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven waarin opgenomen het oorspronkelijke rayonarchief van Oirschot/Best met o.a.
  • Bevolkingsregisters, volkstellinggegevens, burgerlijke stand, notarieel- en rechterlijk archief van o.a. Oirschot (Spoordonk), St.Oedenrode, Oostelbeers, Middelbeers, Westelbeers,
  • Kapittel van Oirschot, Oorkonden van 1311-1500 & 1311-1791
  • Borg- en ontlastbrieven afgegeven door de schepenen van Oirschot
  • ‘Prothocol van Deijlinge en alderhande Actens’ Oirschot 1714-1717
  • ‘Prothocol van de Vestigen, Transporten, Vernaardingen en Obligatien’ Oirschot 1713-1716
  • Protocollen van de vrijwillige rechtspraak uit het oud-rechterlijk archief van Oirschot-Best (1493-1636)
  • Attesten (schriftelijke getuigenissen) uit het rechterlijk archief van Oirschot (1626-1810)
  • Procuraties (schriftelijke volmachten) uit het rechterlijk archief van Oirschot (1626-1810)
  • Transportakten van Oirschot (1769-1780)
  • Resolutieboek van Oirschot (1707-1717)
  • D.T.B. boeken RK Kerk St. Petrus, Oirschot

 

 • Rijksarchief in ‘s-Hertogenbosch (Citadel) o.a.
  • Bevolkingsregisters, volkstellinggegevens, burgerlijke stand, notarieel en rechterlijk archief, kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters van Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Asten, Oirschot, Den-Bosch, Roosendaal, Dongen, Rucphen, Gilze-Rijen, Oud- en Nieuw Gastel, Eindhoven, Loon op Zand, Hardinxveld, Berkel-Enschot, Oosterhout enz.
  • Cijnsboek in het jaar 1340 van ‘s-Hertogenbosch bewerkt door: Martien van Asseldonk
  • Schepenprotocollen
  • Kapittel van Oirschot 1261-1498
  • Kaarten- en Prentenverzameling (o.a. van het Kadaster)
  • Rechtspraak in Contentieuse zaken (beslechting van geschillen) ‘s-Hertogenbosch
  • Memorie van Successie: Kanton Oirschot
  • Borg- en ontlastbrieven afgegeven door de schepenen Hoge- en Lage Zwaluwe (1677-1810)
  • Registers van vernummering van huizen van de gemeente Asten
  • Huwelijken Ned. Ger. Gemeente Oudenbosch
  • Hoofdgeldboek over Sundert 1683
  • Overlijdensboek (rk) Hoeven (1682-1749)
  • Trouwboek Engelen (1691-1793)

 

 • Gemeentearchief Roosendaal o.a.
  • Bevolkingsregisters, volkstellinggegevens, burgerlijke stand, notarieel en rechterlijk archief, kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters van Roosendaal, Wouw, Essen, Nispen-Essen, Rucphen, Sprundel enz.

 

 • Regionaal Archief West-Brabant o.a.
  • Bevolkingsregisters, volkstellinggegevens, burgerlijke stand, notarieel en rechterlijk archief, kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters van Etten-Leur, Fijnaart-Heijningen, Hoeven, Klundert, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel, Rijsbergen, Standdaarbuiten, Willemstad, Zevenbergen, Zundert, Waterschap Land van Nassau enz.

 

Geraadpleegde literatuur e.d.

 • ‘Oog op Oirschot’ door H.J.M. Mijland, L.M. van Hout, Drs. J.P.J. Lijten en uitgegeven door de Stichting Gerard Goossens Fonds, Oirschot (in eigen bezit)
 • Spoordonk 200 jaar “Geleerd” door Cl. van Hout (in eigen bezit)   
 • Oirschot-Best ‘806-1945’ door W.L. van den Akker
 • Het oorkondenboek ‘1413-1913’ door W.L. van den Akker
 • Het kwartierstatenboek van de NGV-afdeling Kempen- en Peelland samengesteld door Henk Unij (in eigen bezit)
 • Het kwartierstatenboek van de NGV-afdeling ‘s-Hertogenbosch – Tilburg bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan samengesteld door Olav Dierckxsens, Marinus Kilsdonk, Chris Sellenraad en Gerard Tax (in eigen bezit)
 • Tilburg. ‘Een stad werd stad’ door Koos Neesen en Jan van den Berg, een uitgave van drukkerij Henri Bergmans, Tilburg (in het bezit van Jan van de Lisdonk te Tilburg)
 • Ach Lieve Tijd, de boeiende historie van Tilburg en de Tilburgers, uitgegeven door Waanders uitgevers te Zwolle in samenwerking met het gemeentearchief van Tilburg, 1993, 1994, 1995. (in het bezit van Ans Mutsaers-van de Lisdonk te Tilburg)
 • Tilburg, stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg, van de steentijd tot en met de twintigste eeuw, uitgegeven door het Regionaal Historisch Centrum te Tilburg, 2001 (in eigen bezit)  
 • N.V. Volt ‘dient zich aan’. Een brochure voor aankomende werknemers uitgegeven door de Philips-vestiging N.V. Metaaldraadlampenfabriek “VOLT” te Tilburg (in eigen bezit)
 • De ondergang van de Tilburgse textielindustrie (deel 1 t/m 6), uitgegeven door de Katholieke Hogeschool Tilburg (in eigen bezit)  
 • Parochie Hoefstraat 50 jaar. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50 jaar parochie-jubileum (in eigen bezit)  
 • Het boek ‘Ge waart mar arbeider’, een beeld van de Tilburgse textiel 1890-1980 door Jan Commandeur, Cor Jacobs en Bob Westerhof, uitgave drukkerij Gianotten Tilburg 1981 (in het bezit van Jan van de Lisdonk te Tilburg)
 • Peerke Donders. Schering en inslag in zijn leven door J.L.F. Dankelman CssR. Uitgegeven door Gooi en Sticht, Hilversum.
 • Het Tilburgse geslacht Donders door ir. J. van der Eerden en P.W.F. Donders, uitgave van stichting familiearchief Donders, Haarlem.
 • Swaenen. ‘Een Brabants geslacht uit de oude Kempen’ door P. Swanen
 • Geschiedenis van ’t Geldersche Geslacht ‘van Haren / van Haaren / van Haare’ door Marius Gerardus van Haren
 • ‘Den Hofstadt toe Vaerloeberch’, 500 jaar Volleberg / Vollebergh / Vollenberg, door Hans Volleberg en Marius Vollenberg
 • Welpen van de Brabantse Leeuw, uitgegeven door de sectie voor Geslachts- en Wapenkunde van het Noord-Brabants Genootschap
 • Twee eeuwen Goirle o.a. ‘Notabelen 1850-1910’ door Thijs Kemmeren, uitgave Stichting Cultureel Contact 1988 (in eigen bezit)  
 • Twee eeuwen Goirle o.a. ‘Gemeentehuizen’ door Jan Hoogendoorn en Norbert de Vries, uitgave Stichting Cultureel Contact 1988 (in eigen bezit)  
 • Twee eeuwen Goirle o.a. ‘Leven in de Textielnijverheid’ door Jef van Gils, uitgave Stichting Cultureel Contact – 1989 (in eigen bezit)  
 • Smokkelen in Brabant > Een grensgeschiedenis 1830-1970, door Paul Spapens en Anton van Oirschot (bibliotheek Venray)
 • Goirle 200 jaar > Goirle in 200 portretten 1803-2003 door Ine Stuifmeel-Goverde, Annelies van Ostaden-de Jong, Ben Loonen en uitgegeven door de Stichting Goirle 200 jaar (in eigen bezit) 
 • Verslag van Ans Mutsaers-van de Lisdonk over de geschiedenis van Tilburg, gemaakt tijdens haar studieperiode (in het bezit van Ans Mutsaers-van de Lisdonk te Tilburg)  
 • Bijdrage tot de geschiedenis van Goirle door H.W. Janson, uitgegeven bij gelegenheid van 150 jaar onafhankelijkheid van Goirle 1803-1853 (RHC Tilburg)  
 • Hoe komen wij aan onze voornamen, door G.J. Uitman 2e druk 1962, uitgever Wereldvenster, Baarn
 • Familienamen in Belgie en Noord-Frankrijk door dr. Frans Debra Bandere (rijksarchief Den-Bosch)
 • Encyclopedie van Namen (HB137 – 1955): ‘Topografische namen’ (rijksarchief Den-Bosch)  
 • De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht door drs. K.A.H.W. Leenders
 • De Nederlandse Munten door dr. H. Enno van Gelder, uitgegeven door het Spectrum n.v. Utrecht/Antwerpen – 1968 (in eigen bezit)  
 • Brabants Palet door Pierre van Beek, gepubliceerd in het Nieuwsblad van het Zuiden 1964-1976. Uitgegeven door b.v. drukkerij Het Nieuwsblad – 1979 (in eigen bezit)  
 • Van het leven en streven der St.Jozefschool. Kroniek uitgegeven door Corrien Froklage van de ‘stichting voor Elkaar’ n.a.v. de reunie van voorheen de St.Jozefschool (Groeseindstraat 14, Tilburg) op 6 oktober 2001 in het Willem II stadion te Tilburg. (in eigen bezit)
 • Berkel-Enschot-Heukelom, drie zielen en een bestuurlijk hart door: dr. Ad van den Oord en drs. Wil van Oosterhout, uitgegeven door de gemeente Berkel-Enschot – 1996 (in eigen bezit)  
 • Latijn bij genealogisch onderzoek, samengesteld door P.J.W. van den Berk en bewerkt door Mariëlle van der Beek. Uitgegeven door CBG Den Haag – 1997 (in eigen bezit)  
 • Latijnse woorden (Leergeld 1). Lijst van Latijnse woorden en uitdrukkingen voorkomende in de kerkregisters berustend in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht door Régis de la Haye – 1990 (in eigen bezit)  
 • Een monument voor de fotograaf, door Jef van Gils en Frank van Gils.
 • Een eeuw Goirle (1870-1970), door Jef van Gils en Ronald Peeters. Uitgegeven door boekhandel Soeters te Goirle.
 • Het licht op de boerderij. Uitgegeven door Z.L.T.O. Oirschot – de Beerzen (2003). Met dank aan de voorzitter Henk van der Schoot.

 

Geraadpleegde tijdschriften, aantekeningen en aanvullingen door familieleden, aanverwanten en belangstellenden

 • Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant – GTOB
 • Genealogisch tijdschrift voor Midden en West Brabant – GTMWB
 • Maandblad ‘Gens Nostra’ van de Nederlandse Genealogische Vereniging (cd-rom 1946-1995 en maandbladen 1996-heden). Ontwikkeling, realisatie en uitgegeven door het Verenigingscentrum van de NGV, Naarden
 • Gepermeteerd, het afdelingsblad van de NGV-afdeling ‘s-Hertogenbosch
 • Campinia. Oorspronkelijk driemaandelijkse uitgave van het regioarchief Oirschot.
 • Campinia. Jaargang XXVIII (1998) blz. 178 t/m 204 > Genealogie van Ginhoven door Anton Neggers. (in eigen bezit)
 • Genealogisch tijdschrift ‘de Brabantse Leeuw’ (cd-rom)
 • Genealogisch- en Heraldisch tijdschrift ‘de Nederlandse Leeuw’ (cd-rom 1883-1983). Uitgave van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage
 • Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde ‘Taxandria’ (cd-rom 1894-1943). Uitgave van de stichting Historic Future, Naarden
 • Uit de serie ‘Dat was mijn familie’ het boekje ‘De grote onbekende’ door Ad Beerens (‘s-Hertogenbosch)  
 • Gedichten van Jan en Toon van de Lisdonk, door Ad Beerens (‘s-Hertogenbosch)
 • De Spoordonkse Watermolen door J.Dingemans en E. van Esch
 • Bidprentjes uit familiebezit, Regionaal Archief Tilburg, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, verzameling Rien Zijlmans, verzameling Mark Hollants en Heemkring Molenheide (Gilze-Rijen),
 • Gepubliceerde / verkregen genealogieën c.q. kwartierstaten van o.a.: van de Akker, van Besouw, van den Brekel, de Brouwer, de Cort, van Doormalen, van Elderen, van Enschot, van de Gevel, van Ginhoven, van Gorp, van Haren, Heeskens, Heestermans, van den Hout, van Laarhoven, van (de) Lisdonk, van Loon, van Nunen, Palstra, Pelger, Pijnenborg, van de Pol, Puijenbroek, Rens,  Smulders, Spijkers, Spapens, Theuws, Verhelst, Verlijsdonk, Volleberg, e.d.
 • Een zeer speciale dank is verschuldigd aan familieleden, aanverwanten en belangstellenden die spontaan hun privé-gegevens ter beschikking stelden en aanvullingen verstrekten van hun directe familieleden en voorouders om de familiepagina te completeren.

Zie ook: Links naar homepages van familieleden e.d.

 

Bronverantwoording: ‘Bewerking van het Oud-Rechterlijk Archief van Oirschot, periode 1463 t/m 1640 door Jan Toikens (Chili)’

Bewerking van het oud rechterlijk archief Oirschot door Jan Toirkens (Chili) > BOSSCHE PROTOCOLLEN

Jan Toirkens heeft de afgelopen decennia een enorm werk verzet door het oude rechterlijk archief van Oirschot over de periode 1463 – 1640 toegankelijk te maken middels regesten. Deze regesten zijn het afgelopen jaar geleidelijk aan beschikbaar gekomen. 

De regesten zijn in helder Nederlands gesteld, zodat ze ook goed te volgen zijn voor degenen die minder ervaring hebben met historische en/of juridische teksten. Omdat de registers geheel geïndiceerd zijn en de regesten veel bijzonderheden uit de akten geven, zijn ze ook bruikbaar voor ander dan genealogisch onderzoek.

De heer Toirkens stelt het op prijs, dat als u gebruik maakt van zijn werk, hem daarvoor dan ook de credits geeft door hem in uw bronvermeldingen o.d. op te nemen. Gezien het vele werk wat hier al in zit en wat er nog gedaan moet worden, lijkt me dat een terechte vraag en een bijzonder kleine prijs voor hetgeen u hiermee binnen bereik krijgt.

In deze website is gebruik gemaakt van genealogische informatie, uit bovengenoemde bewerkingen, van de publicaties van Herman de Wit en Hein Vera

 

Bronverantwoording: ‘Bewerking van Bossche Protocollen, periode 1367 t/m 1640 door o.a. Jan Toirkens (Chili)’

Bewerking van Bossche Protocollen door Jan Toirkens m.b.t. de familie van de Lisdonk (Lulsdonck, Lusdonck e.d.)

 

Bronverantwoording: ‘Bewerking van Bossche Protocollen, periode 1367 t/m 1396 door Stan Ketelaars’

Bewerking van Bossche Protocollen door Stan Ketelaars

Dit project van dhr. Ketelaars, omvat zowel de latijnse integrale transcriptie alsook de korte samenvatting in modern nederlands. De totale publikatie is in boekvorm raadpleegbaar op het Stadsarchief in Den Bosch, met inbegrip van indexen op plaatsnamen, persoonsnamen etc. Ook is er een overzicht van gebruikte afkortingen beschikbaar. Het hierna volgende bestand is een extract uit dit totaalwerk voor wat betreft de plaatsen Oirschot en Best, waarbij de latijnse transcriptie niet is meegenomen.

Dhr. Ketelaars heeft mij (Jan Toirkens) toestemming gegeven om dit gedeelte voor Oirschot en Best op Internet te plaatsen. Als er in publikaties gebruik wordt gemaakt van zijn regesten, (ere wie ere toekomt c.q. auteursrechten) is het noodzakelijk een korrekte bronverwijzing op te nemen.

Jan Toirkens, Chili, 15 december 2009

In deze website is gebruik gemaakt van genealogische informatie, uit bovengenoemde bewerkingen, van de publicaties van Herman de Wit en Hein Vera

Bronverantwoording: ‘Bewerking van Bossche Protocollen (Oirschot & Best), periode 1368 t/m 1501 door Ferdinand Smulders & Mechelien Spierings / Fichier’

Bewerking van Bossche Protocollen (Oirschot & Best) door Ferdinand Smulders & Mechelien Spierings

Digitale weergave van het fichier Ferdinand Smulders/Mechelien Spierings, voor de periode 1368-1501.
Ontstaan vanuit de samenwerking van Dhr. Jan Toirkens met Mevr. Georgina van Adrichem en Dhr. Hein Vera.
De fiches werden met toestemming van het Stadsarchief Den Bosch gefotografeerd.

In deze website is gebruik gemaakt van genealogische informatie, uit bovengenoemde bewerkingen, van de publicaties van Herman de Wit en Hein Vera

 

Bronverantwoording‘Hoe een textielfabriek met toekomst ten onder ging’ > P.W. van de Lisdonk en Cie

Het artikel is een verzameling informatie uit de volgende bronnen aangevuld met eigen onderzoeksresultaten:

 • Twee eeuwen Goirle > Notabelen 1850-1910, door Thijs Kemmeren
 • Twee eeuwen Goirle > Leven in de Textielnijverheid, door Jef van Gils
 • Twee eeuwen Goirle > Gemeentehuizen, door Jan Hoogendoorn en Norbert de Vries
 • Ge waart mar arbeider > Een beeld van de Tilburgse Textiel 1890-1980, door Jan Commandeur, Cor Jacobs en Bob Westerhof
 • Welpen van de Brabantse Leeuw > Nijver en Notabel, door Jef van Gils
 • de Brabantse Leeuw, 29e jaargang – 1980 > Spapen is de zoon van de Paap, door Jef van Gils
 • de Brabantse Leeuw, 43e jaargang – 1994 > Nijver en Notabel, van de Lisdonk, door Jef van Gils
 • de Brabantse Leeuw, 45e jaargang – 1996 > Nijver en Notabel, van Puijenbroek, door Jef van Gils
 • Goirle zoals het was in de 19e eeuw, door J.C.J. Hoogendoorn
 • Historische dorpwandelingen > Dwars door Goirle, door Heemkundige kring “De Vyer Heertganghen”
 • Een eeuw Goirle, 1870-1970 > door Jef van Gils en Ronald Peeters
 • Bijdrage tot de geschiedenis van Goirle, 1803-1953, door H.W. Janson
 • Goirle in oude ansichten, door C. Robben
 • Monument voor de fotograaf, door Jef van Gils en Frank van Gils
 • Smokkelen in Brabant > Een grensgeschiedenis 1830-1970, door Paul Spapens en Anton van Oirschot
 • Regionaal Archief Tilburg > Oud archief Goirle & BeeldOnline
 • Regionaal Archief Tilburg > Archief gemeente Goirle 1946-1971, nr. 68, 184
 • Regionaal Archief Tilburg > Archief gemeente Goirle 1803-1945, Inv. 1447 – arbeidsgeschillen
 • Regionaal Archief Tilburg > Bouwvergunningen 1905-1947
 • Regionaal Archief Tilburg > Hinderwetvergunningen 1884-1971 
 • Regionaal Archief Tilburg > Tilburgse Courant / Nieuwe Tilburgse Courant / Nieuwsblad van het Zuiden
 • Infobrochure, uitgave 2003 > Contactraad Cultuur Goirle
 • Goirle 200 jaar zelfstandige gemeente tussen Leij en Regte hei > Video Cd uitgegeven door de gemeente Goirle
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Nederlandse staatscourant (geregtelijke aankondigingen) – 14 april 1847 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Weekblad van Tilburg (advertentie) – 20 juni 1868 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Weekblad van Tilburg (advertentie) – 27 juni 1868 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Nieuwe Rotterdamsche Courant (faillissementen) – 6 augustus 1924 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Staat en Letterkundig nieuwsblad: Het Vaderland (financieel nieuws) – 6 augustus 1924 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Sociaal-Democratisch dagblad: Voorwaarts (faillissementen) – 7 augustus 1924 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Het Centrum (financieel nieuws) – 9 augustus 1924 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Staat en Letterkundig nieuwsblad: Het Vaderland (financieel nieuws) – 12 augustus 1924 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Sociaal-Democratisch dagblad: Voorwaarts (faillissementen) – 13 augustus 1924 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Het Centrum (faillissementen) – 14 augustus 1924 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Staat en Letterkundig nieuwsblad: Het Vaderland (financieel nieuws) – 14 oktober 1924 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Nieuwe Rotterdamsche Courant (faillissementen) – 14 april 1925 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Staat en Letterkundig nieuwsblad: Het Vaderland (financieel nieuws) – 15 april 1925 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (Historische kranten) > Het Centrum (faillissementen) – 15 april 1925 (Website Regionaal Archief Tilburg)
 • Genealogisch onderzoek en Familiegeschiedenis (1990-2012), door Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb)
 • Aanvullingen en correcties, door Carla Merchiers-van de Lisdonk (Frasnes-lez-Anvaing – België)

 

BronverantwoordingSpoordonkse watermolen

 • Rondleiding in de Spoordonkse watermolen in 2004 door Emile en Jeanne van Esch. 
 • Website Spoordonkse watermolen – https://www.spoordonksewatermolen.nl 
 • Spoordonkse watermolen door Stichting huis en hoef van Brabant
 • De Spoordonkse Watermolen door J.Dingemans en E. van Esch
 • De wording van de nieuwe Beerze. Een uitgave van de Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant, waterschap de Dommel, Natuurmonumenten
 • ‘Oog op Oirschot’ door H.J.M. Mijland, L.M. van Hout, Drs. J.P.J. Lijten en uitgegeven door de Stichting Gerard Goossens Fonds, Oirschot (in eigen bezit)  
 • Welpen van de Brabantse Leeuw, uitgegeven door de sectie voor Geslachts- en Wapenkunde van het Noord-Brabants Genootschap
 • De historische geografie van Oirschot in vogelvlucht door drs. K.A.H.W. Leenders
 • Campinia. Oorspronkelijk driemaandelijkse uitgave van het regioarchief Oirschot
 • Kastelen in Brabant door Peter van der Wielen
 • VVV Oirschot – (zie o.a. https://www.vvvoirschot.nl )
 • Website De Dommel – De verdwenen ‘waterburcht’ van Spoordonk (zie ook: https://www.dommel.nl )
 • Nederlandse molendatabase – (zie ook: https://www.molendatabase.nl )
 • Oud rechterlijk- en oud notarieel archief en schepenprotocollen van Oirschot – Regionaal Historisch Centrum Eindhoven waarin opgenomen het oorspronkelijke rayonarchief van Oirschot/Best
 • Genealogisch onderzoek en Familiegeschiedenis (1990-2012), door Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb)
 • Rondleiding in de Spoordonkse watermolen in 2009 door Emile van Esch.

 

BronverantwoordingFrater Maria Asterius

   • Genealogische gegevens uit eigen archief van Ad van de Lisdonk (Oostrum – Lb)
   • Tekst van het bidprentje met aan de voorzijde zijn foto
   • Databank van de Katholieke Documentatie Centrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen
    • (https://www.kdc.kun.nl/catdoc/kmma-L.html)(Deze site is niet meer op het internet beschikbaar)
    • collectie knipsels: Lisdonk, F.A.J. van de (1908-1988)
   • Foto’s van het kerkhof te Vught, uit de fotocollectie van Jean van Zomeren (Ermelo)
   • Artikel door Paul Spapens in het Brabants Dagblad

 

Bronverantwoording: kapelaan Jan van de Lusdonck, alias Smolders, alias Cruysken

   • Genealogische gegevens en foto’s grafzerk uit eigen archief van Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb)
   • Index van persoonsnamen, voorkomend in de protocollen van de vrijwillige rechtspraak uit het rechterlijk archief van Oirschot-Best 1493-1636, gemaakt door A.J.M. van der Meulen
   • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
    • Protocollen van de vrijwillige rechtspraak uit het rechterlijk archief van Oirschot-Best 1493-1636
    • Oud rechterlijk archief Oirschot (analyses) 
    • Kapittel van Oirschot, Oorkonden van 1311-1500 & 1311-1791
    • Overdrachten en schuldbekentenissen
    • Testament (uitvoering en erfdelingen)
   • Grote Kerk in Breda(geschiedenis en restauratie)
   • Stadsarchief van Breda (collecties)
    • Internetpagina: https://stadsarchief.breda.nl  (Het obituaria, van de kanunniken, is tijdelijk niet beschikbaar op het internet)
    • Jaargetijdenregister Begijnhof (1353) ca.1500-1626
    • Inventaris van het archief van het begijnhof in Breda
    • Obituaria van de kanunniken en de kapelanen verbonden aan de collegiale kerk van O.L.V. te Breda
    • Registers: NC292, AKAPB082, BEGJ022, BEGJ138, AKANB0131
    • Vubisweb: Grafzerk van Jan de Luisdonck alias Cruysken (kapelaan van Begijnhof) (Vubisweb is niet meer op het internet beschikbaar)

 

Bronverantwoording: Leendert van Lijsdonck en nakomelingen
 

 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven:
 • Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ’s-Hertogenbosch > Het geheugen van Brabant:
 • Genealogische websites
 • Minnesota (Verenigde Staten van Amerika) > Doop-, Trouw- en Begraafregisters:
 • Noord-Hollands Archief (Haarlem):
 • Pauline Berens (Barger-Compascuum):
 • Aanvullende informatie:
  • Pauline Berens (Nijmegen)
  • Bas van Dooremolen (Bergeijk)

   

  Historisch fotoarchief / fotoalbum

  Bronnen met o.a. een greep uit de geraadpleegde literatuur:

    • Eigen archief A.W.J.M. van de Lisdonk (Oostrum – Lb)
    • Notabelen (1850-1910) met o.a. ‘de familie van de Lisdonk’ (door: Thijs Kemmeren)
    • Leven in de Textielnijverheid met o.a. fabriek P.W. van de Lisdonk (door: Jef van Gils)
    • Noord-Brabant’s Nijverheid in beeld met o.a. fabriek P.W. van de Lisdonk (door: Jef van Gils)
    • de Brabantse Leeuw jrg.43 – 1994> Nijver en notabel Goirle, Van de Lisdonk(door: Jef van Gils)
    • Bijdrage tot de geschiedenis van Goirle, door H.W. Janson – Voorhout – 1953
    • Welpen van de Brabantse Leeuw, nijver en notabel met o.a. Peter van de Lisdonk, fabrikant in Goirle. (door: Jef van Gils)
    • Een eeuw Goirle (1870-1970)> door Jef van Gils en Ronald Peeters
    • Monument voor een fotograaf met o.a. fabriek P.W. van de Lisdonk
    • Goirle in oude ansichten
    • Rijksarchief Noord-Brabant
    • Fotoarchief RHC Tilburg
    • Nieuwsblad van het Zuiden (eigen archief)
    • Bidprentjes (zie rubriek gedachtenisprentjes)

  Mijn dank gaat tevens uit naar allen die bereid waren fotomateriaal in welke vorm dan ook aan te leveren.

    • Ad Beerens (Den Bosch)
    • Piet van Loon (Tilburg)
    • Jean van Zomeren (Ermelo)
    • Hein Remmers (Goirle)

   

  Bronverantwoording: Villa ‘Huize Stella’ te Goirle (Kloosterstraat 12)

  Beschrijving, Fotoos exterieur en interieur, Overzicht en fotoos bewoners, enz:

   

  Bronverantwoording: Stella Suites Boutique hotel te Goirle (Kloosterstraat 12)

  Eind 2018 is huize Stella verkocht aan Marleen Sala. In 2019 is de in jugendstil gebouwde villa omgetoverd tot een boutique hotel met de naam: Stella Suites Boutique Hotel

    • Informatie en fotomateriaal > Marleen Sala eigenaar van Stella Suites)
    • Informatie: Goirles Belang (diverse artikelen)
    • Informatie: Brabants Dagblad (25 april 2019)

   

  Bronverantwoording: Molenaarsfamilies

  Een greep uit de geraadpleegde bronnen.

    • Drs. Simon van Wetten (medewerker studiezaal/archiefassistent gemeentearchief Gemert-Bakel), Cor Claassen (archiefonderzoeker gemeentearchief GemertBakel) > Auteurs van het boekwerk Molenaars Volders en Olieslager “op” Gemert.
    • BHIC: Commanderij Duitse Orde Vught, Inventaris 273, periode 1300-1795
    • BHIC: Familie Bolant in Vught, Inventaris 381, periode 1401-1467
    • Archief Willibrordusparochie Deurne-centrum
    • Archief Stadsbestuur Helmond (uittreksels schepenprotocollen Stipdonk, Helmond)
    • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (uittreksels schepenprotocollen Helmond)
    • Jan Toirkens (transcripties schepenprotocollen Oirschot)
    • Brabants Historisch Informatie Centrum (Bossche Protocollen Oirschot, Gemert, Veghel)
    • Marcel Wissenburg (transcripties Bossche Protocollen)
    • Gemeente Archief Gemert-Bakel (transcripties Gemert)
    • www.molendatabase.org
    • Dr. H.P.H. Camps > Het Oorkondeboek van Noord-Brabant
    • Mr. G.J.J. van Wimersma-Greidanus
    • Maarten van Asseldonk (transcripties Bossche Protocollen Oirschot)
    • Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Oirschot
    • Theo Meulendijks > onderzoek Helmond-Hoogeind (De Stenen Molen van de Heer van Helmond)
    • Gemeente Archief Helmond > Pondingsregisters, Kadaster, schepenprotocollen enz.
    • Eigen archief Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb)
    • Enz. enz.

   

  Familieverhalen

  Bronnen: Mijn dank gaat uit naar allen die bereid waren materiaal, in welke vorm dan ook, aan te leveren.

    • Eigen archief Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb)

   

  Gedachtenisprentjes

  Bronnen: Mijn dank gaat uit naar allen die bereid waren bidprentjes aan te leveren of te mogen gebruiken voor deze website.

    • Eigen archief Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb)
    • Henny Schellekens-Jongen (Goirle)
    • Willy van Schijndel-van de Lisdonk (Bergeijk)
    • Jan van de Lisdonk (Tilburg)
    • Peter van de Lisdonk (Oisterwijk)
    • Ans Mutsaers-vande Lisdonk (Tilburg)
    • Jean van Zomeren (Ermelo) 
    • Cor Schrauwen en Bas de Vet (Heemkundekring ‘Molenheide’ (Gilze-Rijen)
    • Wim Frederix (Bergen – Lb)
    • Genealogische Vereniging “Golse Genen” (Goirle)

   

  Genealogie ‘van de Lisdonk ‘

  De informatie van de familie van (de) Lisdonk is vrijwel geheel gebaseerd op eigen onderzoek door Ad van de Lisdonk uit Oostrum (Lb) aangevuld met gegevens die familieleden, aan- en bloedverwanten, vrienden en kennissen ter beschikking stelden en gegevens uit gepubliceerde genealogieën, kwartierstaten en diverse archieven, waarvoor mijn hartelijke dank.    

  Speciale dank is verschuldigd aan allen die mij persoonlijk van informatie voorzien hebben. Zie hiervoor: familieleden, aanverwanten en belangstellenden

   

  Genealogie ‘van den Hout’

  Auteursrecht: Gerdina H.M. van den Hout † , Adriaan H.A.M. van de Hout † , en Henricus P.M. van den Hout †

  De informatie van de familie van den Hout is volledig gebaseerd op ruim 40 jaar genealogisch onderzoek (1954-1994) verricht door Gerdina H.M. van den Hout † , Adriaan H.A.M. van de Hout † en Henricus P.M. van den Hout † , en mij ter beschikking gesteld door Gerdina (Zus) H.M. van den Hout (indertijd wonende Herten Lb.) voor publicatie o.a. via de internetsite van de familie van (de) Lisdonk t.b.v. alle nog in leven zijnde familieleden. De verantwoordelijkheid van de gepubliceerde gegevens op deze website ligt dan ook in handen van de eerder genoemde onderzoekers. Dank, namens (inmiddels overleden) Zus Heerkens-van den Hout en haar overleden broers Ad en Harrie, gaat vooral naar familieleden, aan- en bloedverwanten, vrienden en kennissen en archiefmedewerkers die gegevens ter beschikking stelden of hielpen bij het onderzoek. Door het handmatig overnemen van de gegevens door Ad van de Lisdonk (Oostrum – Lb), kunnen fouten geslopen zijn ondanks dubbele controle. Mochten er inderdaad fouten of onvolkomenheden in de publicatie voorkomen dan komt hem dat graag ter ore en worden de gegevens zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.  

  De genealogie van den Hout is tevens aangevuld cq gewijzigd met gegevens die familieleden, aan- en bloedverwanten, vrienden en kennissen ter beschikking stelden. Zie hiervoor: familieleden, aanverwanten en belangstellenden

   

  Genealogische gegevens ‘Spijkers’

  De informatie van de familie Spijkers is vrijwel geheel gebaseerd op eigen onderzoek door Ad van de Lisdonk uit Oostrum (Lb) aangevuld met gegevens die familieleden, vrienden en kennissen ter beschikking stelden en gegevens uit gepubliceerde genealogieën, kwartierstaten en deelpublicaties, waarvoor mijn hartelijke dank.    

   

  Genealogische gegevens ‘van de Gevel’

  De informatie van de familie van de Gevel is deels gebaseerd op eigen onderzoek. Mijn dank is vooral verschuldigd aan Ad van de Gevel uit Boxtel voor het welwillend ter beschikking stellen van zijn genealogische gegevens die aansluiten op de genealogie van de familie van (de) Lisdonk. Tevens zijn aanvullingen en correcties op de publicatie welwillend ter beschikking gesteld door Piet van Loon uit Tilburg, waarvoor mijn dank.

   

  Genealogische gegevens ‘Volleberg’

  De informatie van de familie Volleberg is gebaseerd op de inhoud van het boek dat 29 november 1999 is uitgegeven door de onderzoekers Hans Volleberg en Marius Vollenberg. De titel hiervan is: “Den Hofstadt toe Vaerloeberch”. Het betreffen alleen gegevens die direkt aansluiten op de genealogie van de familie van (de) Lisdonk.

   

  Genealogische gegevens ‘van Haare’

  De informatie van de familie van Haare is gebaseerd op de inhoud van het boek dat uitgegeven is door Marius Gerardus van Haren. De titel hiervan is: Geschiedenis van ’t Geldersche geslacht ‘van Haren, van Haaren, van Haare’. Het betreffen alleen gegevens die direkt aansluiten op de genealogie van de familie van (de) Lisdonk.

  Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb)

 • Comments are closed.