Rood = Molenaarsfamilie 'Jan de Molner van Straten' e.a.
Groen = Molenaarsfamilie 'Johannes de Spoerdonc' e.a.
Blauw = Molenaarsfamilie 'van der Lusdonck' e.a.
Zwart = Onbekende molenaarsfamilies

Protocollen 1300-1400

Uit het Oud-Rechterlijk Archief van Oirschot en Bossche Protocollen (1367 - 1640), cijnsboek van de Hertog en Oirschotse notarissen

met o.a. voorouders van de(n/r) Lulsdonck, van de(n/r) Lusdonck e.d., Spoordonkse Watermolen.

(sortering op datum)

 

3-11-1340 / 3-11-1351 Cijnzen van de Hertog van Brabant in Oirschot - (Het cijnsboek van de Hertog voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch van 1340 - fol. 65v)
------------------------------
Bron: Uit 's-Hertogs tienduizend bonders > Het cijnsboek van de Hertog voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch van 1340
Geannaliseerd en bewerkt door: Martien van Asseldonk - maart 1998 > Zie: http://users.bart.nl/~leenders/10000bu

fol. 59v in Berse
Cijnzen van de heer hertog in Berse

Betaald 1340 t/m 1351


70. Yda van der Molen (de Molendino), weduwe van Joannes, genaamd Haec,

3 nieuwe schellingen en 7 1/2 nieuwe penningen

doorgestreept, geen betalingen

bijschrift fol. 60v: Gerardus van Hast, 3 nieuwe schellingen en 7 1/2 nieuwe penningen

71. dezelfde, 7 nieuwe schellingen en 1 nieuwe penning

doorgestreept, geen betalingen

bijschrift, zie bij nr. 72

72. dezelfde, 6 1/2 nieuwe penningen

doorgestreept, geen betalingen

opmerking: De volgende bijschrifen hebben betrekking op cijns nr. 71 en 72.

bijschrift fol. 61: dezelfde (Joannes van der Molen (de Molendino)), 5 nieuwe schellingen en 3 nieuwe penningen, van het goed te Mustermolen

bijschrift fol. 60v: dezelfde (Gerardus van Hast), 2 nieuwe schellingen en 1 nieuwe penning

bijschrift fol. 60v: dezelfde (Gerardus van Hast), 3 1/2 nieuwe penningen

73. dezelfde, 1 obool van het water (de aqua)

doorgestreept, geen betalingen

bijschrift fol. 60v: dezelfde (Gerardus van Hast), 1 obool, van het water

doorgestreept

bijschrift fol. 61: dezelfde (Joannes van der Molen (de Molendino)), 1 obool, van het water

------------------------------------------------------------------------

fol. 65v in Oerscot
Cijnzen van de heer hertog in Oerscot, op St Hubertus

Betaald 1340 t/m 1351

27 Joannes de Molner (Molendinarius) 9 oude penningen en 1 oude obool

28 dezelfde van de visserij bij Spoerdonc (piscaturua apud Spoerdonc), 12 nieuwe penningen

45 Margareta Molners (Molendinarius) 3 nieuwe penningen

later: - Roef, haar schoonzoon (gener)

- Rodolfus, de zoon

102 - Gerardus, genaamd van Lusedonc,
4 nieuwe schellingen en 5 nieuwe penningen
later: de kinderen

103 -
dezelfde, 12 penningen, voor Jordanus van den Pasch

104 - Ghiben, zoon van Jordanus, 21 nieuwe penningen

142. de erfgenamen van Gobonis Cristianus, 12 nieuwe penningen (bijschrift: van de Molen (de Molendino))

145. Henricus, genaamd Brune, 3 nieuwe schellingen en 9 nieuwe penningen

later (in oorspronkelijk handschrift): Elizabeth, zijn vrouw

doorgestreept, geen betalingen

bijschrift fol. 68v: Joannes de Molenaar (Molendinarius) van Oerscot, 8 nieuwe penningen, van het erfgoed van Theodoricus der Brunensten

opmerking: De rentmeester heeft hier vermoedelijk het getal 7 1/2 per abuis overgeschreven als 8.

193. Johannes, zoon van de Molenaar (Molendinarius) (bijschrift: van der Straten), 13 nieuwe penningen

m. dezelfde (Johannes, zoon van de Molenaar (Molendinaris) (bijschrift: van der Straten),) 9 nieuwe penningen, van het erfgoed van Theodoricus van Notelen

VIII. dezelfde (Johannes, zoon van de Molenaar (Molendinaris) (bijschrift: van der Straten),) 18 nieuwe penningen van der Wolfgroeven

195. Joannes de Molenaar (Molendinarius) van Spoerdonc, van den Voerslaghe, 15 oude penningen

196. dezelfde, van de oliemolen (molendino olei), 12 nieuwe penningen

281. Metta, weduwe van Henricus de Molenaar (Molendinarius), 6 nieuwe penningen

bijschrift: vacat

opmerking: Volgens de aantekeningen in de marge is deze cijns in de periode 1340-1351 niet betaald.

295. de weduwe van Seskinus, 3 (schellingen)

bijschrift: achter in haar brief (retro in sua littera)

bijschrift fol. 69: Joannes van der Molen (de Molendino) van Berze, 18 nieuwe penningen, van den Vehuysbeemde

302. Simon, verwante van Joannes Greys, 12 nieuwe penningen

XIII Theodoricus, zoon van Nenne, van een nieuwe beemd, 2 nieuwe schellingen

p. dezelfde (Theodoricus van de Ryt van Berze), 18 nieuwe penningen

doorgestreept

bijschrift fol. 69: Joannes van der Molen (de Molendino) van Berze, 18 nieuwe penningen, van den Vehuysbeemde

------------------------------------------------------------------------

fol. 128 in Orthen ('s-Hertogenbosch)
Cijnzen van de heer hertog in Orthen, maandag na Pasen (tweede Paasdag)

Census domini ducis in Orthen feria secunda post Pascha

14. Gerardus Molenaar (Molitor) van Ghiffen, 10 penningen

betaald: 1340 t/m 1351, behalve in 1343

31. Heilewigis, weduwe van Johannes Moelneers, van het erfgoed van Henricus, zoon van Erkenrads, 7 oude penningen

later: Thomas, zoon van de Schout (Sculteti)

38. Joannes, man van wijlen Heilewigis, 7 1/2 penningen

bijschrift: vacat

opmerking: Volgens de aantekeningen in de marge is deze cijns in de periode 1340-1351 niet betaald.

94. Gherardus van Geffen de Molenaar (Molitor), 10 oude penningen

114. Heilwigis, weduwe van Johannes Moelners, 3 penningen

later: Hermanus Roest

Het bedrag is veranderd

Het bedrag is doorgestreept, laatste betaling in 1345, niet betaald in 1340 en 1341

opmerking: Hermanus Roest komt alleen voor onder cijns nr. 142, zodat deze cijns mogelijk een verkeerde inschrijving is.

------------------------------------------------------------------------

fol. 65v in Sint-Oedenrode - St. Remigius
Cijnzen van de heer hertog in Rode op de dag van de zalige Remigius

Betaald 1340 t/m 1351

12. Joannes Molners (Molendinarius) van Spoerdonc, en de kinderen van Joannes van Eerscoth, 4 hoenderen


------------------------------------------------------------------------
Uit: Hoenen en Kapoenen door Y.J.A. Welings, C.J.M. van der Heijden en J.G.M. Sanders.
Gids van cijnsregisters betreffende Noord-Brabant 14de -20ste eeuw.

Oirschot
o.a. 1340, 1342, 1380, 1394, 1429, 1448, 1450, 1497, 1520, 1627-1629, 1639
Hertog van Brabant
ARA Brussel, Rekenkamers 45038-45046, 45049, 45051, 45060, 50882
Inv.nr. 45039 is niet aanwezig. De overige inv.nrs. zijn op microfiche in het RANB in te zien. Bovendien is 45038 op microfiche beschikbaar (Coll. Schaduwarchieven 18). Zie ook RANB, Coll. Schaduwarchieven 290, Inv.nr. 45038 (f. 1-2v, 65v-72v) is bewerkt, Asseldonk 1998. Betreft dominiale cijnzen.

------------------------------------------------------------------------
Dag van de cijnsbetaling: Oirschot -St.Hubertus
(Gemeenten 1996 = Oirschot, Best)
fol. 65v in Oerscot
Cijnzen van de heer hertog in Oerscot, op St. Hubertus

Oirschot
cijnsboek van 1340: in die beati Huberti
Smulders 3 november
RG290-I 3 november
RG290-II St-e. Huberts dach
conclusie St. Hubertus (3 november)

 

4-3-1352 Getuigenverklaring (Oirschotse Protocol) RHCe >Toegang A-217, periode 1311 - 1791, schepenbank Oirschot-Best 1331-1810 Versie: 7
------------------------------
De Oirschotse oorkonden van 1311-1791

Schepen oorkonde van Oirschot 4 Maart 1352

Er sijn comen DANEL van den STAEDECKER, Heinric die Cromme, Gherart van Mellincrode ende Godenart van der Hameyden ende hebben ghetuecht eendrachtichliken als scepene, dat si daer bi waren als scepene, daer Enghelberen van Ellaer quam in eenre tijt die leden is ende sprac Jhan van Ellaer heeren broeder ane met den recht in enen ghebannen ghedinghe tot Oerscot als van den goede van Ellaer gheleghen in der prochghion van Oerscot, ende dat Jhan voerseyt daer dedingde op sijn clercscap ende op enghene poert ende dat Jhan voerseyt daer also vele sprac, dat hem die richter vraghede oft hi aen sijn woert ghiede, ende dat Jhan voerseyt doen niet en seyde mer, hi sloech sijn hant voer sinen mont, ende dat Jhan voersc. daer nae quam in een andeer ghedinghe ende seyde, dat hi poerter were tot Shertoghenbossce ende dat hi hoepte dat hi tot Oerscot niet sculdich en were te antworden, mer waer oft te welker tijt Jhan voerseyt poerter waert des wisten si niet. Voert sijn comen Roef Marinen, Arnt Nennen zoen ende
KERSTIAEN van der LUSSDONC ende hebben gethuecht aen den heilighen overmids manisse srichters dat Engelberen voerseyt langhe te voeren ghecroent hadde op Jhan voersc. als van den voerseyden goede eer die selve Jhan poerter waert. Voert sijn comen Willem van den Dijke ende Heinric heren Arnds zoen hebben ghetuecht aen den heilighen overmids manisse srichters dat tot dierre tijt dat men Sophien van Ellaer ter erden bestaedde Jhan voerseyt quam ende boet Enghelberen voersc. hondert pont op alsolken vorwarde dat si hoer recht van den voerseyden goede vertyen wilde tot sinen behoef, ende dat Enghelberen voerseyt doen seyde dat si daer niet voer en neme twehondert pont. Oec tugheden die selve Willem ende Heinric ende Kerstiaens Lirincs zoen met hen op hoeren eet dat Jhan voerseyt niet poerter en was tot dierre tijt dat Sophie voerseyt quam van den leven tot der doet. In orconscap des ghetuechs wi Danel van den Staedecker, Gherart van Mellincrode en Godenart van der Hameyden voerseyt, Didderic van Overlaer, Didderic Willems zoen was van Aerle, Heinric van Heersel ende Jhan van Blaertum, scepene in Oerscot, hebben onsen ghemeynen seghel hier aen doen hanghen. Ghegheven in den jaer ons Heren als men scroef dusent driehindert vijftich ende twe op den vierden dach in maerte.
--------------------------------------------

Voor de schepenbank van Oirschot hebben de schepenen DANEL van STAEDEKKER, Heinric die Cromme, Gherart van Mellincrode en Godenart van der Hameyden getuigenis afgelegd, dat Engelberta van Ellaer in het verleden een proces tegen haar broer Jan van Ellaer had gespannen inzake rechten op het goed Ellaer te Oirschot. Tevens getuigen zij, dat Jan van Ellaer tijdens de rechtszitting zoveel sprak, dat de rechter hem moest vermanen, en dat hij tijdens een andere rechtszitting verklaarde, dat hij als poorter van 's-Hertogenbosch niet verplicht was op de te Oirschot gestelde vragen te antwoorden. Op dezelfde dag zijn voor de schepenbank te Oirschot verschenen Roeff Marinen, Arnt Nennen zoen en KERSTIAEN van der LUSSDONC en hebben verklaard, dat Engelberta reeds lang voordat Jan poorter was, haar klacht in rechte had gedaan. Tevens zijn verschenen Willem van den Dijke en Heinric zoen van heer Arnds en hebben getuigd, dat Jan van Ellaer tijdens de begrafenis van Sophie van Ellaer aan Engelberta 100 pond wilde aanbieden, indien Engelberta afstand wilde doen van haar rechten op het goed Ellaer en dat Engelberta hierop antwoordde, dat zij dit ook voor 200 pond zou weigeren. Dezelfde getuigen verklaren eveneens, dat Jan van Ellaer ten tijde van het overlijden van Sophie geen poorter was.
--------------------------------------------------

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN
COLLECTIENUMMER: A-0217
COLLECTIENAAM: Schepenbank Oirschot en Best 1331 - 1810 Versie: 7

1352.03.04 Oirschot
Ghegheven in den iaer Ons Heren als men screef dusent driehondert vijftich ende twe op den vierden dach in Maerte.
Schepenen van Oirschot oorkonden, dat ten overstaan van hen de volgende getuigenverklaringen zijn afgelegd: Danel van den Staedecker, Hendrik de Crom, Gerard van Mellincrode en Godevart van der Hameyden als schepen verklaarden, dat in de zaak van Engelberna van Ellaer tegen haar broer Jan aangaande het goed ten Ellaer onder Oirschot, Jan zich erop beriep, dat hij clericus was en geen ingezetene van Oirschot, waarbij hij zo lang het woord voerde, dat de rechter hem vernaamde, waarna hij zijn hand voor de mond sloeg en zweeg.
In een andere zitting zei hij, dat hij poorter was van 's-Hertogenbosch en meende daarom in Oirschot niet te hoeven antwoorden, maar of en hoelang hij poorter was, wisten zij niet.
Roef Marinen, Arnt Nennen en Kerstiaen van der Lulsdonc verklaarden, dat Engelberna haar zaak tegen Jan betreffende 'ten Ellaer' begonnen was, voordat Jan poorter werd.
Willem van den Dijk en Hendrik heren Arnds verklaarden, dat bij de begrafenis van Sophie Jan aan Engelberna 100 pond bood, als zij van haar recht op 'ten Ellaer' wilde afzien, waarop Engelberna antwoordde, dat zij dat voor 200 pond nog niet zou doen.
Willem van den Dijk, Hendrik heren Arnds en Kerstiaen Lirincs verklaarden onder ede, dat Jan geen poorter was, toen Sophie stierf.
Origineel: Archief Abdij Postel, charters Oirschot 5.
Vermeld in bijlage 1 n inv.nr. 1347

10-4-1359 Verkoop van stuk land (Oirschotse Protocol) RHCe > Toegang 241r-241, Inv. 33, 132, 136, 361 - schepenbank Oirschot-Best
------------------------------
1359 april 10 - Toegangsnr. 241R, inv. 33

Schepenen van Oirschot oorkonden dat
JAN KERSTIAENS zoen van der LULSDONC verkocht heeft aan Daneel van den Stadeacker een erfcijns uit een stuk land, geheten Vreynlaer en gelegen te Spoerdonc in de parochie van Oirschot.

origineel inv. nr.361, het schependomszegel is verloren.


Toegangsnr.241, Inv.361
Kapelanieen - Altaar van Sint-Brigitta in de kapel van O.L. Vrouw: Retroacta van een erfcijns uit land in spoordonk in Oirschot, 1359, 1392
3 charters. Regestnrs. 33, 132, 136

Transcriptie:
Wij Henric Brant, Jan van Blaerten, Didderic Didderics nenen soen Didderic van Overlaer, Jan Eckerman, Henric Goeswijns zoen ..... ende Daneel Henric Scrommen ...... scepen in Oerscot, tughten onder onsen ghemen seghel, dat voer ons comen is
JAN KERSTIAENS zoen van der LULSDONC ende heeft verkocht in enen wittighen cope DANEEL van den STADEACKER ende sijne nacomelinghen na hem een pont tsjaers payment te ghelden ende te betalen alle jaer Daneel voers. ende sijne nacomelinghe ...... ...... van aen voersat ende van sine nacomelinghen na hem op senx mertens dach in den Wms, al sulken payen als op ten voers. ghulde dach ..... ghenghe ende ghene wesen sal. Uit enen .... lands dat gheheyten is VREYNLAER ghelegen ..... Spoerdonc in die prochije van OERSCOT tusschen den ervenissen Jans van der Hosstat aen die een side ende der ervenissen brucken van den Aa aen die ander side der heeft Jan voers. gelooft op hem en op sijn .... hem ende voer sijn nacomelinghe na hem Daneel voerschr. ende sijne nacomelinghen na hem die vaers. soe te weren als men drie van rechr sculdich is te weren voer die voers. pont tsjaers ende alle voercommer daer in of te doen w...ghenomen der heren cijns van den gronde ghegheven in den jaer ons heren coemen screef dusent driehondert vijftich ende neghen op den tiende dach in aprille.

Daneel de Stadaecker een pont tot eersel

28-10-1359 Testament > Campinia 17e jaargang 1987, no. 65, april, blz. 58 > De Oirschots notarissen & no. 67, oktober, blz. 163 > De instrumenten van de Oirschotse notarissen.
------------------------------
Testament 28 oktober 1359
Amelius Fabri (Amelius zoon van Faber oftewel zoon van de smid ?) van Lusendonc, overleden man van Heilwigis

Uit: Oog op Oirschot (Aankleding van de markt - blz.113/114)

Uit terloopse vermeldingen is bekend, dat er meerdere lindebomen op het kerkhof stonden, maar twee ervan namen een bizondere plaats in: de grote en de kleine linde. De grote was de 'geborenlinde'. Daar werden vr de bouw van het raadhuis 's-zondags na de hoogmis de afkondigingen gedaan en daar kwam men bij elkaar om het nieuws te bespreken. De oudste schriftelijke vermelding dateert van 1337. Daarin legt
Henrick van Vessem een verklaring af 'op het kerkhof onder de grote linde'.(zie R.A.N.B., A.K.O., I 169, C2: '... in Oerscot in cimiterio sub tilia altiori'.
Een tweede vermelding is van twaalf(?) jaar later (1359), wanneer
Heilwig weduwe van Amelius Fabri van Lusendonk haar testament maakt 'op het kerkhof van Sint Petrus bij de grote Linde'.(zie A.T.H.G. Oirschot, ch. 1359.10.28: '... in cymeterio B. Petri prope tiliam ampliorem'.
Wanneer de grote linde door ouderdom of storm sneuvelde, nam de kleine zijn plaats in als 'geborenlinde' en werd op de plaats van de gesneuvelde een nieuwe geplant.

-----------------------------------------
Bron: Campinia 17e jaargang, nr.65, april 1987 blz. 58: De Oirschotse notarissen
Over de oudste Oirschotse notarissen is weinig bekend. De twee oudsten zijn Theodoricus van Arle (Aerle, Aarle) en Godefridus van Audenhoven (Oudenhoven)
Beiden noemen zich clericus (geestelijke), maar Godefridus van Audenhoven was priester, zoals uit een legaat in het ten overstaan van hem gemaakte testament blijkt. De testatrix legateert "Godefrido de Audenhoven, presbytero, notario infrascripto quinque solidos" "Aan Godefridus van Audenhoven, priester, notaris ondergeschreven, vijf schellingen". Het vermoeden is dat hij dezelfde is als Godefridus van Audenhoven, rector der Mariakapel, aan wie d.d. 1379.02.04 een jaarrente van 20 schellingen wordt overgedragen ten bate van de kapel (akte t.o.v. notaris Danil de Oerscot) en als Godefridus van Audenhoven, kapelaan, die getuige is bij het erfpachtcontract van 1388.01.10 (ook t.o.v. notaris Danil de Oerscot)

Bron: Campinia 17e jaargang, nr.67, oktober 1987 blz.163: De instrumenten van de Oirschotse notarissen.
Godefridus van Audenhoven, clericus bisdom Luik, keizerlijk notaris (was priester)
1359.10.28 - zuiver notarieel instrument
Archief van de tafel van de H.Geest in Oirschot charter 1359.10.28
Testament van Heilwigis weduwe van Amelius Fabri van Lusendonk

19-2-1362 Testament > Getuigenverklaring (Oirschotse Protocol) RHCe >Toegang A-217, periode 1311 - 1500, schepenbank Oirschot-Best (folio 7)
------------------------------
De Oirschots oorkonden 1311-1500

Schepenoorkonde van Oirschot 19-02-1362 (folie 7)

Wij Henric Brant, Jan van Blaertem, Didderic Didderics Neven zoen, Jan Eckerman, Henric Goeswijns zoen, Godevaert van Rutte ende Didderic van Westelbeerse, scepen in Oerscot, tughten onder onsen ghemenen zeghel, dat comen is Willem Vos van Beerse ende heeft bethuucht met Jan van Auden Cortten, Ghisbrecht Haenen ende met
KERSTIAEN van der LULSDONC eendrechtichlec voer die vierscaren op horen eet bi manissen des richters ende vonnis der scepen, dat Willem Vos van Beerse dees voersc. Willems vader hadde erffeliken gheldenden enen sester raepe sjaers aen al alsolken erffenissen als Hyllen Sloesen was dat es te weten huus ende hoffe met sinen toebehoerten gheleghen in die heerscap van Spoerdonc inder parochyen van Oerscot voersc. ghegheven int jaer ons Heren doemen screef dusent driehondert tsestich ende twee op den neghen tienden dach in februarie.

(uithangend zegel geheel geschonden)

Willem Vos van Beerse, Jan van Auden Cortten, Ghisebrecht Haenen en KERSTIAEN van der LULSDONC verklaren t.o.v. de Oirschotse schepenen, dat Willem Vos van Beerse, de vader van eerstgenoemde Willem Hyllen Sloesen een jaarlijkse erfpacht van een zester raapzaad te vorderen had uit haar huis en hof te Spoordonk.
--------------------------------------------------

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN
COLLECTIENUMMER: A-0217
COLLECTIENAAM: Schepenbank Oirschot en Best 1331 - 1810 Versie: 7

1362.02.19 Oirschot
Ghegheven in't jaer ons Heren doe men screef dusent driehondert tsestich ende twee op den neghentienden dach in februario.
Schepenen van Oirschot oorkonden, dat Willem Vos van Beerse jr. met Jan de Cort sr., Ghisebrecht Haenen en Kerstiaen van der Lulsdonc t.o.v. hen heeft verklaard, dat zijn vader Willem Vos van Beerse sr. een sester raapzaak te vorderen had van Hylle 's Loesen uit haar huis en hof onder Spoordonk.
Het aanhangend schepenzegel is op enkele fragmenten na verloren gegaan.
In dorso:Willelmus Vos de Berse Littera van II lopen zaeds aen Hillen 's Loesen copia
Origineel: Inv.nr. 1134. Charter A-291.
Publ.: Campinia 1 (1971/2) p. 81.

Note!
In de transcriptie in Campinia 1 (1971/2) pagina 81 wordt de naam van Kerstiaen van der Lulsdonc vermeld als Kerstiaen van der Kilsdonc.
Zoals het er naar uitziet moet de naam Kerstiaen van der Lulsdonc zijn. (AvdL)

 

16-4-1365 Toezegging van jaarpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 2581, Charter A-463 (bron: M.J. Goossens)
------------------------------
1365.04.16 Oerle
Ghegheven in't jaer ons Heren dusent driehondert tsestich ende vive op den sestienden dach in den aprille.
Schepenen van Oerle, Herman die Smet en Henric Happenzoon, oorkonden, dat Gherart Wouters van Beerse heeft toegezegd aan Henrick Jhans Marin van Vessem een jaarpacht van 22 mud rogge uit het vijfde deel van een stuk grond onder Kerkoerle, dat hij van zijn schoonvader Jan de Moller gerfd had. Als onderpand stelt hij een jaarpacht van 7 lopen rogge, die zijn vrouw Margriet van haar vader Jan de Moller gerfd had uit een ander vijfde deel van deze grond.
Beide uithangende zegels der schepenen en de zegelstaart van de tweede zijn verloren gegaan.
Origineel: Inv. nr. 2581. Charter A-463. (Bron: M.J. Goossens)

 

18-1-1367 Overdracht van goederen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1175, periode okt 1367 - sept 1396, microfiche 4, akte B07 folio 130v
------------------------------
Aelbertus gnd van der Haseldonc en zijn vrouw Katherina dvw Johannes Mulder van Spoerdonc droegen over aan Johannes en Theodericus, broers, zv voornoemde Katherina en wijlen Goeswinus zvw Theodericus Neve, al hun goederen ter plaatse Spoordonk onder Oirschot, uitgezonderd de goederen die zij tezamen verwierven. Voornoemde beide broers droegen de helft van voornoemde goederen over aan voornoemde Aelbertus en Katherina, om door hen resp. door de langst levende te gebruiken.

28-8-1367 Overdracht van erfpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1175, periode okt 1367 - sept 1396, microfiche 2, akte C08 folio 55
------------------------------
Albertus gnd van der Haseldonc zvw Arnoldus gnd van der Haseldonc beloofde aan Adam de Mierde, tbv Aleijdis en Gertrudis, zusters, dv Aleijdis zuster van voornoemde Albertus, een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met allerheiligen te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Aa Akker, in Oirschot, tussen wijlen Johannes multor de Spoerdonc beiderzijds, (2) een beemd gnd die Nieuwe Beemd, aldaar, tussen Gerardus gnd van der Lusdonc enerzijds en voornoemde wijlen Johannes multor anderzijds, (3) een stuk beemd gnd dat Hornokske, aldaar, tussen voornoemde Aa Akker enerzijds en wijlen Johannes multor anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Albertus.

 

18-7-1370 Overdracht 1/4e deel beemd (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1175, periode okt 1367 - sept 1396, microfiche 7, akte D14 folio 232
------------------------------
JOHANNES DE ROVER DE VLADERACKEN droeg over aan JOHANNES DE AUDENHOVEN 1/4e deel an een beemd genoemd ter Timmerdonk in Spoordonk, tussen JOHANNES DE OERSCOT multor enerzijds en HENRICUS genoemd BRANTS anderzijds, welk 1/4e deel GERARDUS VAN DER LULSDONC kreeg na overlijden van zijn vader GERARDUS, aan hem gerechtelijk verkocht door THEODORICUS DE ZEELST.
Voornoemde JOHANNES DE AUDENHOVEN beloofde aan
BEATRIX dochter van wijlen GODEFRIDUS DE COBBEKE een erfpacht van een 1/2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in s-Hertogenbosch te leveren, gaande uit voornoemde 1/4e deel, dat reeds belast was met de hertogencijns. Beatrix dochter van wijlen GODEFRIDUS genoemde de COBBEKE deed ten behoeve van haar broer THEODORICUS afstand van een kamp genoemd Leemsbroek in Aalst

 

19-2-1374 Verpachting van aandeel in erfenis (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 2549, Charter A-467 (bron: M.J. Goossens, Campinia 1 (1971/2) pagina 138)
------------------------------
Bron: Campinia jaargang 1, nummer 3, blz. 138 > betreft: 17. SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT 19 februari 1374

Wij Didderic neve, Willem Andries zoon, Jan Eckerman, Jan Henrics Crommen zoen, Peter vanden Loeckt, Henric Arts Snijders zoen ende Jorden vander Teynden, scepen in Oerscot, tughen onder onsen ghemeynen zeghol, dat voer ons is comen Peter Tielkens zoen van Zeelst ende heeft erffeliken verpacht Henricken Jans Mollers wittich zoen van Straten sinen swagher al alsulken erffenis ende ghedeelt als hem verstorven is van Jan den Moller van Straten voorsc. ende van Lijsbetten sinten wive verstorven is na gheleghen in die parochie van OersCot bi Straten aen den reke ter Heydenwaert wt als Jans Mollers ende Lijsbetten sijns wijfs voernoemt veermaels te wesen plach over veertien lopen rogghen siaers erffeliken goets ende gheefs te betalen allen jaer netter gherechter maten van Oerscot tot onser Vrouwen misse alsmen kerssen borndt. Oec heeft Peter voorsc. gheloeft 'op hem ende op sijn goet voer hem ende voer sijn nacomelinghen na hem Henricken voersc ende sinen nacomelinghen na hem dees voorsc. erffenis ende ghedeelt te weren voer dees voerso. veertien lopen rogghen siaers alsmen erve van recht is sculdich te weren ende allen anderen  voercommer daar inne af te doen sonder der Heren tsijns vanden gronde. Ende om meere vestinghen wil hoeft Henric voernoemt den voernoemden Peteren tot enen onderpande gheset vijf lopen rogghen siaers der maten van Oerscot te ghelden allen jaer uyt sinen goede dat hi heeft in die parochien van Oerscot bi Straten aen den reke ten Heydenwaert uyt ghelike als Jan Mollers ende Lijsbetten sijns wijfs voernoemt des voersc. Henrics vader ende moeder voernaels te wesen plach. Voert heeft Henric voersc. gheloeft op hem ende op sijn goet voer hem ende voer sijn nacodelinghen na hem Peteren voersc. ende sinen nacomelinghen na hem dit voersproken onderpant te weren voer (lees veersprokem vijf lopen rogghen siaers als men erve van recht is sculdich te weren rende allen voercommer in dees voersc. vijf lopen rogghen siaers af te doen sonder der Heren tsijns panden gronde. Ghegheven int jaer ons Heren duemen streef dusentdriehondert tseventich ende vier opten neghentienden dach in februario.

Verkorte transcriptie: Peter Tielkens van Zeelst verpacht aan zijn zwager Henrick Mollers, zoon van Jan Mollers en diens vrouw Lijsbeth een erf dat hem van laatstgenoemd echtpaar was aangestorven; gelegen te Straten gaande in de richting van de hei; en wel voor 14 lopen rogge per jaar; betaalbaar op Maria Lichtmis. Henrick Mollers stelt hiervoor als onderpand een rente van 5 lopen rogge per jaar, uit zijn goed; eveneens gelegen te Straten gaande in de richting van de hei; welk goed eerder ook aan de ouders van Henrick toebehoorde.

1374.02.19 Oirschot
Ghegheven in't jaer ons Heren doe men screef dusent driehondert tseventich ende vier opten neghentienden dach in februario.
Schepenen van Oirschot oorkonden, dat Peter Tielkenszoon van Zeelst aan zijn zwager Henrick zoon van Jan den Moller voor 14 lopen rogge per jaar verpacht heeft zijn aandeel in de erfenis van Jan den Moller, dat hij via zijn vrouw Lysbeth verkregen heeft, gelegen te Straten aan de kant van de hei. Als onderpand heeft Henrick gesteld een jaarpacht van 5 lopen rogge uit zijn eigen aandeel in diezelfde erfenis.
Het aanhangend schepenzegel is verloren gegaan. De akte is licht beschadigd.
In dorso: Petrus Tielkini de Zeelst.
Littera de XIIIIor lopinis silig. van der beginen
Hove vel a Pet. Tielkenssoen.
Origineel: Inv.nr. 2549. Charter A-467.
Publ.: Campinia 1 (1971/2) p. 138.

Verkorte transcriptie: (2549) Akte voor de schepenen van Oirschot, waarbij Peter Tielkenszoon van Zeelst aan zijn zwager Henrick, zoon van Jan de Moller verpacht zijn aandeel in de erfenis,
1374 1 charter

 

23-12-1376 Uitgifte van beemd (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176, periode okt 1367 - sept 1396, microfiche 1, akte C02 folio 14
------------------------------
Henricus zvw Johannes multor de Spoerdonc gaf uit aan Johannes zv Henricus zv Willelmus van den Noetele een beemd gnd die Roderijt, in Oirschot, tussen de heer van Petershem enerzijds en ....... ....... anderzijds, voor een of meer lasten en thans voor een erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met St.Andreas in s-Hertogenbosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand een erfpacht van mud rogge, maat van Oirschot, die Johannes Casterman met lichtmis levert uit een huis en tuin van voornoemde Johannes Casterman, in Oirschot. De brief overhandigen aan ....... ....... zv Andreas.

9-1379 / 3-1380 Overdracht pacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176 periode sept 1379 - mrt 1380, folio 87r)
------------------------------
Jan van der Merendonc zoon wijlen Gerit

Jan Ghenen mede t.b.v. zijn moeder Heijlwig (dochter wijlen Jan Mulder) en Jan Gijben van den Boegarde (c.s)

 

21-4-1379 Overdracht pacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176 periode okt 1379 - sept 1380, microfiche 4, akte A05 folio 122v)
------------------------------
JACOBUS zoon wijlen LUPPERTUS genoemd HERZEL echtgenoot van MARGARETHA dochter van wijlen WILHELMUS DE AUDENHOEVEN droeg over aan zijn zwager WILHELMUS DE AUDENHOEVEN een erfpacht van 9 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen genoemd Ludsdonk in Oirschot, ter plaatse Spoordonk, welke pacht hij en zijn vrouw geschonken kreeg

 

7-7-1379 Overdracht pacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176 microfiche 3, akte A13 folio 87)
------------------------------
Johannes gnd van der Merendonc zvw Gerardus van der Merendonc droeg over aan (1) voor deel Johannes Ghenen soen tbv hem en tbv zijn moeder Heijlwigis dvw Johannes multor de Straten alsmede tbv kv voornoemde Heijlwigis, (2) voor deel aan Johannes zvw Ghibo van den Boegarde tbv hem en tbv andere kvw voornoemde Ghibo, (3) voor 2/3 van de 2 resterende vierde delen aan Margareta gnd Moelners tbv haar en tbv haar kinderen, (4) voor 1/3 van de 2 resterende vierde delen aan Henricus de Vessem, 6 bunder beemd in Oirschot, tussen erfgoed gnd Henriks Laar enerzijds en de gemene weg anderzijds, aan transportant overgedragen door Danijel zvw Daniel gnd Custer de Berlikem.
Petrus Tielkens soen heeft uit de helft van voornoemde 2/3 deel van de twee vierde delen een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, zoals hij die al beurt.

 

20-6-1381 Afstand beemd (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1176, periode okt 1367 - sept 1396, microfiche 5, akte E06 folio 189r
------------------------------
GODEFRIDUS zoon van wijlen GERARDUS genoemd VAN DER LULSDONC deed ten behoeve van JOHANNES DE AUDENHOVEN afstand van een beemd in Oirschot ter plaatse genoemd Spoordonk, tussen Heer JORDANUS BRANT enerzijds en wijlen JOHANNES genoemd MOELNER de Straten anderzijds. Voornoemde GODEFRIDUS behoudt een erfpacht van een half mud rogge, die hij en zijn moeder BEATRIX jaarlijks hieruit beuren.

 

4-8-1384 Overdracht van erfpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177, periode okt 1367 - sept 1396, microfiche 5, akte D01 folio 144v
------------------------------
Theodericus zvw Johannes multor de Spoerdonc droeg over aan Johannes zv Henricus zv Willelmus van der Noetelt een erfpacht van mud rogge, Bossche maat, uit een erfpacht van 2 mud rogge, die voornoemde Johannes zv Henricus zv Willelmus van der Noetelt aan voornoemde Theodericus beloofd had, met St.Andreas in s-Hertogenbosch te leveren, gaande uit een beemd gnd die Roederijt, in Oirschot, tussen de heer van Petershem enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds.

 

98-1385 / 10-1386 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177 periode aug 1385 - okt 1386, folio 209v)
------------------------------
Dirck Brant,
Jan Slijndwater (?) zoon van Jacob Moelneer, Claes Moelneer zoon wijlen Jan

 

25-4-1387 Verkoop van stuk land (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1177, periode okt 1367 - sept 1396, microfiche 10, akte A06 folio 357 (Is deze Gerardus van der Kilsdonc dezelfde persoon als Gerardus gnd van der Lusdonc, uit de akte van 28-8-1367?)
------------------------------
Albertus van der Haseldonc zvw Arnoldus van der Haseldonc verkocht aan de broers Johannes en Theodericus, kvw Goeswinus zv Theodericus gnd Neven (1) een stuk land gnd die Aa Akker, in Oirschot, beiderzijds tussen wijlen Johannes multor de Spordonc, (2) een beemd gnd die Nieuwebeemd, aldaar, tussen Gerardus van der Kilsdonc enerzijds en wijlen voornoemde Johannes multor anderzijds, (3) een stuk beemd gnd dat Hornokske, aldaar tussen voornoemde Aa Akker enerzijds en voornoemde wijlen Johannes multor anderzijds, aan hem verkocht door Walterus zvw Petrus multor de Sonne, diens broer Mijchael en hun zusters Katherina en Bela gnd Elsbeen.
Voornoemde Albertus verkocht aan voornoemde broers Johannes en Theodericus al zijn erfgoederen.
Voornoemde broers Johannes en Theodericus verhuurden deze erfgoederen aan voornoemde Albertus, tbv hem en tbv zijn vrouw Katherina, voor de duur van hun leven, voor 10 schelling, met St.Remigius te betalen.
Voornoemde Johannes en Theodericus beloofde voornoemde Albertus 50 gulden, na maning te betalen.
Voornoemde broers Johannes en Theodericus beloofden aan voornoemde Albertus een erfpacht van mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis te leveren, gaande uit al voornoemde goederen en erfgoederen.

 

25-4-1387 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1179 folio 440r)
------------------------------
Ludeken Corstiaen Ludekenssoen van Zeelst, Gerit van der Lulsdonc, Jan den Nonne (?) van Spoerdonc

 

10-11 januari 1388 Bossche Protocol (Oirschot) > Erfpachtcontract ('instrument') van 10 januari 1388 (zie Campinia 13e jaargang, nr.49, april 1983, blz.66 & 87)
------------------------------
Betreft Gerard van der Lulsdonck

Zie, wat betreft schuldbekentenissen, de protocollen:
> (Oirschot) RA 126b 1498 19r-19v (23 juni 1475)
> (Oirschot) RA 125b f504 (22 juli 1491)
> (Oirschot) RA 126b f154-155 (19 maart 1498),
> (Oirschot) RA 131b folio 69r-69v (22 maart 1532)

Erfpachtcontract van 10 januari 1388 (zie Campinia 13e jaargang, nr.49, april 1983, blz.66 & 87)

blz. 66
Een erfpachtovereenkomst uit het jaar 1388 is in afschrift bewaard gebleven, waarschijnlijk juist met het doel, om de belangrijke taak van het Oirschotse kapittel in deze te kunnen bewijzen.
Daaruit blijkt, dat het Sint-Joris-gasthuis bestuurd werd door het Oirschotse kapittel en de heer van Oirschot met een uitgesproken eerste plaats voor het kapittel. Wilhem van Petershem, de toenmalige heer van Oirschot, verklaarde, dat hij zijn zegel aan deze overeenkomst hechtte n het zegel van het kapittel. In feite zal de heer van Oirschot het bestuur van het gasthuis meestal hebben overgelaten aan het kapittel.

blz. 87 (noot 13)
Dit erfpachtcontract van 10 januari 1388 met de bijbehorende goedkeurings- en waarborgcontracten is opgemaakt door de kapittelnotaris Danil van Oirschot en gezegeld door het kapittel en Wilhem van Petershem, heer van Oirschot. Het is naar een afschrift (copia copiae) in het originele Latijn afgeschreven in het Register van Dooren - van Baar, blz. 75 - 78 en in vertaling blz. 550 - 554.

blz. 87 (noot 16)
Hij (Jan van Audenhoven - blz.68) wordt "receptor", d.i. ontvanger, genoemd in het onder noot 13 vermelde contract van 1388.

 

26-11-1388 Verkoop van erfcijns (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 microfiche 2, akte D01 folio 60v)
------------------------------
Tielmannus zvw Johannes de Haenwijc verkocht aan Hermannus Oeden soen een erfcijns van 20 schelling, met kerstmis in s-Hertogenbosch te betalen, gaande uit een akker gnd die Kalverhof, 8 lopen gerst groot, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, welke cijns Zegerus gnd Hughen soen, grootvader van voornoemde Tielmannus, kocht van
Johannes molendinarius de Spoerdonc zvw Hessello molendinarius, en welke cijns voornoemde Tielmannus nu bezit.
Voornoemde Tielmannus verkocht aan Hermannus Oeden soen deel van morgen land van wijlen Zegherus Hugen soen, gelegen op die Wolfsdonk, belast met de cijns aan de stad s-Hertogenbosch.

 

26-3-1389 Overdracht van erfpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 microfiche 3, akte D01 folio 95v)
------------------------------
Theodericus zvw Johannes multor de Spoerdonc droeg over aan Albertus cacabarius zv Adam de Os (als verkrijger waren doorgehaald: zijn schoonzoon de Postel zv Franco de Os met diens vrouw Cristina Aleides dv eerstgenoemde Theodericus) een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit (1) een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 2 mud rogge Johannes zv Henricus zv Willelmus gnd van der Noetelt aan eerstgenoemde Theodericus beloofd had, met St.Andreas in s-Hertogenbosch te leveren, gaande uit (a) een beemd gnd die Rode Rijt, in Oirschot, tussen erfgoed van de heer van Petershem enerzijds en die Aa anderzijds, (b) een erfpacht van mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis te leveren uit een huis en tuin van Johannes gnd Casterman in Oirschot, welke laatstgenoemde pacht voornoemde Johannes zv voornoemde Henricus zv Willelmus van der Noetelt als onderpand had gesteld voor betaling van de pacht van 2 mud rogge.
Voornoemde Arnoldus de Postel beloofde aan
voornoemde Theodericus in de deling van de goederen die voornoemde Theodericus en zijn vrouw Elisabeth na zullen laten, in te brengen een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat.

 

12-8-1389 Verkoop van  erfpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 microfiche 9, akte C03 folio 309v)
------------------------------
Nijcholaus die Moelner zvw Johannes die Moelner de Straten verkocht aan Andreas zv Willelmus Andries soen de Oerscot een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een stuk beemd gnd den Nageldonk, in Oirschot, in de herdgang van Straten, rondom naast de gemeint, reeds belast met de grondcijns.

 

8-1389 / 1-1390 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 periode aug 1389 - jan 1390, folio 309v)
------------------------------
Claus die Moelneer zoon wijlen Jan, Andries Willem Andriessoen

 

1390 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1175 periode 1367 - 1372 (ca. 1390), folio 131v)
------------------------------
Willem van den Hazeldonc, man van Katelijn dochter wijlen Jan Mulder van (niet ingevuld)

 

6-1390 / 10-1390 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 periode jun 1390 - okt 1390, folio 265v)
------------------------------
Claes die Moelneer zoon wijlen Jan die Moelneer van Straten, Wouter van Vucht zoon wijlen Jan Lepper

 

10-1390 / 8-1391 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1179 periode okt 1390 - aug 1391, folio 68r)
------------------------------
Jan zoon wijlen Jan die Moelneer van Lijeshout


2-1391 / 12-1391 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 periode feb 1391 - dec 1391, folio 200r)
------------------------------
Claes Jans die Moelneer van Straten, Andries Willem Andries

 

14-1-1391 Overdracht van erfcijns (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1179 microfiche 4, akte A12 folio 204)
------------------------------
Henricus van den Oirde (kan ook zijn: Noerde; zie doorgehaalde regel die boven deze akte staat) droeg over aan Godefridus zv Arnoldus gnd Bode de Herlaer een erfcijns van 40 schelling, met pasen te betalen, gaande uit een akker gnd die Molenakker, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen het huis van Johannes Moelner enerzijds en de windmolen aldaar anderzijds, welke cijns Gerardus zv Johannes gnd de Uden auceps kocht van Hermannus zv Theodericus multor de Vucht svw Johannes die Moelner de Spoerdonc, en welke cijns nu aan hem behoort. Voornoemde Henricus zal zijn zoon Remboldus (waarschijnlijk verwekt bij Elizabeth) van deze cijns afstand laten doen.

 

5-12-1391 Verkoop van erfpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1178 microfiche 6, akte E02 folio 200)
------------------------------
Nijcholaus zvw Johannes gnd die Moelner de Straten verkocht aan Andreas zv Willelmus Andries soen de Oerscot een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een stuk beemd gnd den Nagels Donk, in Oirschot in de herdgang van Straten, rondom tussen de gemeint, reeds belast met de grondcijns en een erfpacht van 1 mud rogge aan de koper.

 

8-1391 / 2-1391 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1179 periode aug 1391 - feb 1392, folio 209v t/m 291r)
------------------------------
Willem Andriessoen (en zoon Andries), Henrick die Heijst, Claes Moelneer van Straten (schoonzoon van Willem)3-1392 / 5-1392 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1179 periode mrt 1392 - mei 1392, folio 378r)
------------------------------
(Straten, de windmolen), (niet ingevuld) die Moelneer van Straten, Jan Bruijstens zoon wijlen Meeus

 

8-1392 / 1-1393 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1179 periode aug 1392 - jan 1393, folio 422r)
------------------------------
(de windmolen in de heerdgang van Straten), Claes Moelneer van Straten, Jan Bruijsten zoon wijlen Meeus

 

23-1-1393 Overdracht pacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1175 microfiche 4, akte F02 folio 152)
------------------------------
Petrus gnd Tilkens soen de Zeelst en zijn zoon Petrus droegen over aan Willelmus de Laervenne junior een erfpacht van mud rogge, maat van Oirschot, die Heijlwigis dvw Johannes Moelner de Straten en haar zonen Johannes en Arnoldus aan voornoemde Petrus met lichtmis in Oirschot leveren, gaande uit het deel dat voornoemde Petrus had in de erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes Moelners en zijn vrouw Elizabeth, in Oirschot in de herdgang van Kerkhof, ter plaatse aan den Heuvel, nabij goederen gnd te Spiker.
Petrus zv Petrus Tielkens soen beloofde aan zijn vader Petrus tbv de andere kv voornoemde Petrus dat, zodra de goederen die Katherina ev voornoemde Petrus Tielkens soen naliet resp. die voornoemde Petrus Tielkens soen na zal laten gedeeld worden, dat dan elk van de andere kinderen van voornoemde Petrus Tielkens soen vooruit zal krijgen een erfpacht van mud rogge, maat van Oirschot.

 

10-12-1393 Verkoop pacht (Bossche Protocol (Oirschot) Protocollen 1501-1600 betreft 16-12-1506, Inv 127a, folio P186v)
------------------------------

Wij schepenen van Oirschot verklaren dat wij hier een schepenbrief van Oirschot hebben gezien en gelezen, nog geheel intact met de volgende inhoud.

Wij, Willem Andriessen, Jan van der Raffendonk, Jan de Crom, Gooswijn van der Mere, Jan van der Hosstadt, Henrick Janssen van den Schoet en Dirck de Schoenaker, schepenen te Oirschot verklaren plechtig dat voor ons is verschenen Henrik Marien van Vessem, zwager van Jan Mollers van Straten en verpacht aan Henrick Jans Smollers van Straten, ten behoeve van hem en diens erfgenamen na hem, al het bezit dat hij als man van Lisbeth heeft geerfd van zijn zwager (= schoonvader, JT) Jannen de Molder en van diens vrouw Lisbeth en welk bezit genoemde Jan eerder heeft bezeten en heeft nagelaten. Dat betreft een huis, tuin etc. met land en beemden gelegen in herdgang de Notel, en wel voor een pacht van 14 lopen rogge. Om het bezit verder te garanderen voor Henrick Marien, zet Henrick Janssen Smollers een pacht van 4 lopen rogge in onderpand, te heffen op bezit dat Henrick heeft geerfd van zijn vader Jan en zijn moeder Lisbeth. Gegeven op 10 december 1393.

 

10-12-1393 Verkoop pacht (Bossche Protocol (Oirschot) Protocollen 1501-1600 betreft 16-12-1506, Inv 127a, folio P175-r)
------------------------------

Zie voor volledig beschrijving, protocol d.d. 16-12-1506

Genoemde beheerders van de tafel van de H. Geest verkopen aan Adriaen Henrick Smollers een pacht van 3 lopen rogge en een oude grote als chijns, welke pacht en chijns Jan Willem Hapermans voor hemzelf handelend en voor Aelbrecht en Dirck als kinderen van Dirck zoon van genoemde Willem Hapermans en Aert Gerards als man van Margriet dochter van genoemde Willem Hapermans en Wouter van den Grootenhuijsen als man van Lisbeth ook dochter van Willem Hapermans, hadden overgedragen aan de tafel van de H. Geest. Verder verkopen ze hem een pacht van 4 lopen rogge uit een pacht van 14 lopen, die Henrick Marien van Vessem, zwager van Jan Mollers van Straten steeds heeft geheven van genoemde Henrik Jan Smollers en welke pacht deze Henrick "te pacht" had verkregen van Henrick Marien van Vessem, te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Notel, volgens de brief d.d. 10 december 1393. Getuigen Aert Jacops en Jan Mathijssen. (geen datum vermeld, JT)

 

1-1394 / 4-1394 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1180 periode jan 1394 - apr 1394, folio 132r)
------------------------------

Herman zoon wijlen Dirck van Vucht, mulder, man van Sophie en hun zoons Dirc, Herman, Katelijn en Liesbeth de andere kinderen

 

29-12-1396 Verkoop pacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1175 microfiche 8, akte E01 folio 272v)
------------------------------
Johannes van der Hostat de Oerscot verkocht aan
Theodoricus zv Hermannus Multor de Vucht een stuk land in Oirschot in de herdgang van Spoerdonk ter plaatste gnd Wreielaar, tussen Cristianus gnd Tutors soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 6 penning nieuwe grondcijns en een erfpacht van 1/2 mud rogge, maat van Oirschot, aan de H.Geest van Oirschot.

 

2-1399 / 9-1400 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1182 periode feb 1399 - sep 1400, folio 190r)
------------------------------
Agnes weduwe van Claes Mulders van Straten en kinderen Jan, Aleijt en Heilwig. Servaes zoon wijlen Jan van Osse.

 

 

 

Copyright 1990-2013 - Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb).

De hierboven gemelde protocollen zijn getranscribeerd door Jan Toirkens (Chili). Tevens moet een speciale dank worden uitgesproken voor de samenwerking tussen Mevr. Georgina van Adrichem, Dhr. Jan Toirkens en Dhr. Hein Vera, voor de 'digitale bewerking' van het fichier Ferdinand Smulders/Mechelien Spierings, voor de periode 1367-1501. De fiches zijn opgenomen met toestemming van het Stadsarchief Den Bosch. (Augustus 2009). Verdere bronnen: Marinus Goossens (Heijen)

laatst bijgewerkt op 29 mei 2013

U bevindt zich op de homepage > http://www.familievandelisdonk.nl