Voorwoord

Bijna 30 jaar geleden begon ik te zoeken naar de voorouders van mijn familie. Ik werd dan ook geïnspireerd door de paleografische <1> kennis die ik nodig had bij het beoefenen van mijn andere hobby, kalligrafie. Als ervaren kalligraaf bracht het schoonschrijven van het oude schrift mij op het idee meer te weten te komen over mijn voorouders om zodoende een mooi uitgewerkte stamboom of kwartierstaat te kunnen vervaardigen. Ik leerde dit schrift lezen in het oud-archief van voorheen ‘Het Kwartier van Oisterwijk’ te Oisterwijk, nu opgegaan in het Regionaal Archief Tilburg, voorheen Regionaal Historisch Centrum Tilburg. Kalligrafie bood mij de mogelijkheid dit oude schrift als gevorderde op professionele manier te schrijven en te verluchten. Ondanks dat mijn onderzoek en mijn werkstuk nog niet zijn afgerond, wil ik toch tot publicatie overgaan. 

Het doet me daarom goed U een beeld te kunnen geven van hoe 700 jaar geleden de oer-Brabantse familie ‘van (de) Lisdonk’ en hun familienaam waarschijnlijk is ontstaan, dit in relatie met de hoeve ‘Ter Lulsdonck’, met de Spoordonkse watermolen, het kasteel ‘Den Bergh’, de nog aanwezige rentmeesterswoning in Spoordonk, de vroegere heren van Oirschot en nog veel meer. Veel familieverhalen, veel foto’s, maar vooral veel genealogische informatie waarin U meegevoerd wordt terug in de tijd, zullen de revue passeren. Door de tijd heen ben ik vooral geconfronteerd met de leefwijze en de invloed die sommige familieleden hadden op de omgeving. Ik denk dan aan de textielfabriek P.W. van de Lisdonk en Cie, die in de negentiende eeuw een grote bloei doormaakte, maar toch bijna tachtig jaar later ten onder ging. In mijn onderzoek heb ik ook ‘kennis’ mogen maken met voorouders die zorgden voor de bijzondere verwantschap die er is tussen mijn vrouw Mia en mijzelf. Ook de verschillende takken van de familie die nu nog voortleven maar dan met een naamsvariant zal ik bespreken. Niettemin een wandeling door Brabant met als rode draad onze familie, te beginnen bij de hertgang Spoordonk bij Oirschot en het gehuchtje ‘de Logt’ bij Oisterwijk.

Zonder hulp van familieleden, kennissen, archieven en reeds gepubliceerde informatie in welke vorm dan ook is het niet mogelijk een familiegeschiedenis te onderzoeken. Ik verwijs daarom graag naar de opsomming van de gebruikte bronnen en geraadpleegde literatuur.

Omdat er nogal wat persoonsgegevens van nog levende personen voorkomen in de op deze site gepresenteerde genealogieën en kwartierstaten kan ik me voorstellen dat sommige van U bezwaar hebben tegen de vermelding van hun gegevens. Laat het mij weten en ik pas per direct deze pagina aan. Let wel, Uw gegevens zijn wel van wezenlijk belang voor een juiste en complete publicatie.

<1> (Paleografie = wetenschappelijke bestudering van oude schriftvormen)  

 

Dus: Wat is het doel van dit onderzoek?

 • Het doel van dit onderzoek is een verband te leggen tussen voorouders en nog in leven zijnde personen die verwant zijn aan het geslacht ‘van de Lisdonk’. 

Daarom:

 • Wie zijn onze voorouders en waar komen ze vandaan?
 • Wie behoren (buiten de eigen familiekring) tot de naaste bloedverwanten en aanverwanten?
 • Welke beroepen werden er vroeger door onze voorouders uitgeoefend en hoe kwamen zij aan de kost?
 • Zijn er voorouders die een eigen bedrijf hadden, burgemeester waren of misschien wel grootgrondbezitter.
 • Behoorde de familie tot de hogere of lagere stand? In wat voor milieu leefde zij?
 • In wat voor woning c.q boerderij leefde zij? Bestaat deze nog? Zijn er nog overblijfselen?
 • Zijn er wellicht nog afbeeldingen van personen, hun woning of omgeving?
 • Zijn er familieverhalen, anekdotes of gebeurtenissen bekend die het publiceren waard zijn?
 • Zijn er nog persoonlijke foto’s of tekeningen bekend van onze voorouders?
 • Is er een familiewapen? Zo ja, is daar nog iets van bekend?
 • Waar komt de familienaam ‘van (de) Lisdonk’ vandaan?
 • Zijn ‘Lisdon(c)k’, ‘Lusdonck’, ‘Lijsdonk’, ‘Liesdonk’, ‘Leusdonck’, ‘Verleijsdonck’, ‘Verlijsdonk’, enz. alleen maar andere schrijfwijzen, of voeren zij ons terug naar de oorsprong van de naam?
 • Enz. enz.

   

Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb)

 

Comments are closed.