Overdrachts-akten

De vernieuwde website van de familie van de Lisdonk is (nog) volop in bewerking

‘hoeve geheijten ‘Ter Lulsdonc’  

oudst gevonden overdracht op 28 juni 1405 en 7 november 1412

1405 juni 28 in vigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum (korte transcriptie) 

Rutgherus  geheten de Audenhoven heeft overgedragen voor de schepenen van ‘s-Hertogenbosch aan Johannes geheten van den Doirn de Airscot alle cijnsgoederen die Walterus en Henricus, kinderen van Willelmus geheten de Audenhoven, bezaten in de parochie Oirschot, en een stukje wei geheten Tsoens Beemt, gelegen bij een plaats geheten Otendonc, een akker geheten Die Grote Acker, gelegen bij een plaats geheten Cruys Eycke, de helft van een hoeve geheten Ter Lulsdonc ter plaatse geheten Spoerdonc en een stukje grond ook bij Cruys Eycke en al hun goederen ter plaatse geheten Wreynlaer, alle gelegen in de parochie Oirschot. (Bron: Rijksarchief  ‘s-Hertogenbosch > Kapittel van Oirschot, toegang R241, R241, inv. 218)

Schepenzegel aan deze akte is van Jacobus Tijt, dat van zijn ambtgenoot Goeswinus Steenwech is verloren. (Bron: Rijksarchief  ‘s-Hertogenbosch >  Schepenzegel van Jacobus Tijt, Kapittel van Oirschot toegang R241, inv. 372, regestno. 218, negatiefnr. 50-Q6-8, datum 28-06-1405)

1412 november 7  supra cymiterum ecclesie de Oerscot (korte transcriptie)

Johannes geheten van den Dorne de Arscot, clericus van Luik, heeft afstand gedaan van alle aan de ommezijde van deze akte vermelde goederen, met uitzondering van de goederen in Wreynlaer (in Oirschot); waarbij als getuigen aanwezig waren heer Willelmus de Petershem en Lambertus de Cortenbach, kanunniken van Sint-Petrus in Oirschot. (Bron: Rijksarchief  ‘s-Hertogenbosch – Kapittel van Oirschot toegang R241, inv. 240)

Opmerking: De overdracht van 7 november 1412 staat vermeldt op de achterzijde van de akte van 28 juni 1405

Comments are closed.