Nieuws, aanvullingen en updates > 2016

‘van (de) Lisdonk’ – NIEUWS

2016

8 december 2016 – Lijsdonckhof te Klein-Sinaai (België) (Wel of geen familierelatie??)

Na jaren van onderzoek naar onze voorouders met als oorsprong Spoordonk bij Oirschot intrigeerde mij de ontdekking van een hoeve in de omgeving van Klein-Sinaai in België met de naam Lijsdonckhoeve.
Ondanks dat de naam anders doet vermoeden is er waarschijnlijk geen familierelatie. Buiten de oorspronkelijke bewoners zijn er geen nakomelingen bekend met de naam Lijsdonck of een variant daarop, vernoemd naar het Lijsdonckhof in Klein-Sinaai.
Desalniettemin ik wil jullie de interessante geschiedenis van dit complex niet onthouden.

Zie: Lijsdonckhoeve te Klein-Sinaai (België)

Zie: Lijsdonckhof en Baudelo-abdij te Klein-Sinaai (België)

 

15 november 2016 – Update Genealogie ‘familie van de Lisdonk’ (aanvullingen en correcties)

Het volledige parenteel van Gerit Jans van der Lusdonck is alleen te raadplegen na inloggen, i.v.m. de privacy-wetgeving.

Zie: Genealogie van de Lisdonk

 

15 november 2016 – Update Genealogie ‘familie van den Hout’ (aanvullingen en correcties)

Het volledige parenteel van Jacob van den Hout is alleen te raadplegen na inloggen, i.v.m. de privacy-wetgeving.

Zie: Genealogie van den Hout

 

24 mei 2016 – Bronverantwoording ‘familie van den Hout’

Sinds 2002 worden via deze website de genealogische gegevens van de familie van de Hout gepresenteerd. Echter, het was niet mogelijk eventuele fouten of opmerkingen te verifiëren met behulp van de broninformatie. Deze informatie was tot nu toe in het bezit van, in eerste instantie, mevrouw Zus Heerkens zelf (als mede-onderzoeker). Na haar overlijden in 2011 behielden de nabestaanden deze broninformatie. Nu heeft de familie besloten al de brondocumenten, betreffende de familie van den Hout, over te dragen aan ondergetekende.
Dat betekent dat het vanaf nu mogelijk is, zover aanwezig, eventuele fouten en/of opmerkingen te verifiëren met de ‘originele’ gegevens die Zus Heerkens met haar broers Harrie en Ad hebben uitgezocht en genoteerd.
Let wel, alles werd op archiefkaartjes handmatig verwerkt. Men had indertijd (1954 t/m 1994) nog geen computer om gegevens via een genealogisch programma vast te leggen. Bij het noteren door de drie onderzoekers kunnen dus ook fouten geslopen zijn.
Als opmerking wil ik vermelden dat ondergetekende zelf geen onderzoek doet naar de familie van den Hout. Wel heb ik de taak op me genomen de genealogische gegevens te onderhouden, dat wil zeggen elke fout wordt zoveel mogelijk gecorrigeerd en alle ontvangen aanvullingen worden toegevoegd aan de stamboom.
Via deze weg wil ik de nabestaanden van Zus Heerkens, en vooral haar jongste zoon Luc, heel erg bedanken voor het vertrouwen dat in mij gesteld wordt.

Zie: Genealogie van den Hout

 

10 april 2016 – Ook in Nieuw-Zeeland woont familie.

Alhoewel het vermoeden al langer bestond is nu definitief bekend dat er ook familieleden in Nieuw-Zeeland wonen.
Op 29 november 1955 emigreert Antoine Emile (Toni) van de Lisdonk vanuit Nederland met het stoomschip de ‘Waterman’. Toni is waarschijnlijk dan al gehuwd.
Hun twee kinderen worden enkele jaren later in Nieuw-Zeeland geboren en wonen daar nog steeds. Ze hebben daardoor de Engelse nationaliteit.
Toni is zelf in Tindjowan (Indonesië) op 7 juni 1929 geboren en heeft daardoor de Indonesische nationaliteit. Zijn echtgenote, die ook nog leeft, is in Nederland geboren en mede daardoor de Nederlandse nationaliteit.

 

27 januari 2016 – Update Genealogie ‘familie van de Lisdonk’ (aanvullingen en correcties)

Zie: Volledige inzage

Zie: Privacy bewerkt (= zonder levende personen)

 

25 januari 2016 – Bijzondere genealogieën (U dient ingelogd te zijn voor volledige informatie)

Zie: Peeter van Lisdonck (Zundert e.o.)

Zie: Vreijns Goorts (Verlijsdonck) (Asten e.o.)

Zie: Joannis Janssen (Verleysdonck) (Asten e.o.) > privacy bewerkt

Zie: Leendert van Lijsdonck {Geldrop (Ned.), Hebelermeer e.o. (Duitsland), Minnesota e.o. (USA)} > privacy bewerkt

Zie: Bernard John Leisdon {Hebelermeer (Duitsland), Minnesota e.o. (USA)} > privacy bewerkt

 

25 januari 2016 – Bijzondere genealogieën (op verzoek)

Zie: Henrick van Vugt van Oirschot (o.a. Heren van Oirschot en Vught)

Zie: Arnoldus Moelner (Slijntwater) (Straten bij Oirschot)

Zie: Hessello de Spoerdonc (Spoordonk bij Oirschot)

 


‘van (de) Lisdonk’ – NIEUWS (2012 t/m 2015)

2015

2014

2013

2012

Comments are closed.