Huize Stella bewoner (Ing. Gerard Wientjes)

 

Ing. G.H.M. Wientjes (Gerard)

Nog geen foto bekend

 

Ing. Gerard Wientjes (huurder/bewoner ~1973 t/m 1992)

In oktober 1958 werd de schenking van Huize Stella aan de Rooms Katholieke Kerk (Parochie Goirle) bekrachtigd. Er kwam een Mater Amabilisschool (partiëel vormend onderwijs voor meisjes van 17 jaar en ouder) en bejaardensoos (in de kelder), maar er werd niets aan verbouwd of veranderd. In 1992 werd het verkocht.

Gerard was hoofd technische dienst van de firma van Puijenbroek. Hij was de laatste huurder van de villa. De villa werd na het Mater Amabilistijdperk aan diverse mensen verhuurt.

Alvorens zijn intrek in Huize Stella te nemen had het hoofd technische dienst inclusief het hem ten dienste staande personeel, ruim een jaar nodig om het totaal uitgeleefde monument aan de Kloosterstaat weer enigszins bewoonbaar te maken. Zo diende hij en zijn helpers alle muren te bikken en van een nieuwe stuclaag te voorzien. De achtentwintig in de woning aanwezige deuren die allemaal donkergroen geschilderd waren, dienden gerepareerd te worden en van een nieuwe verflaag te worden voorzien. Alle in de villa aanwezige radiators moesten van de muur omdat de oorspronkelijke verflaag nog nauwelijks waarneembaar was. De elektrische bedrading diende te worden vernieuwd. Dat gold tevens voor de aanwezige toiletten. De renovatie kostte de nieuwe huurder, naast vele honderden werkuren, een kapitaal.

Aankopen van de villa was, blijkens de schriftelijke overeenkomst tussen de Kerk en Frits en Stella van Puijenbroek , niet haalbaar. De investeringen van de heer Wientjes kwamen daardoor vooral de verhuurder ten goede. Wie schetst zijn woede en verbazing toen hij, bijna twintig jaar later, geconfronteerd werd met een advertentie in het Brabants Dagblad, waarin Huize Stella aan de hoogst biedende te koop werd aangeboden. De Kerk ging hier, waarschijnlijk vanwege chronisch geldgebrek, toe over. De heer Wientjes die zich in het Goirlese sociaal-culturele leven gedurende een reeks van jaren, op pro deo basis, verdienstelijk had gemaakt (o.a. voorzitter van het kerkbestuur, het centraal schoolbestuur, oprichter en eerste voorzitter van de ouderensoos etcetera), vond de verkoop eenvoudigweg niet kunnen. Dat was niet in de geest van de overeenkomst waarin ‘nuttig gebruik’ als voorwaarde werd gesteld. Bovendien stond hem de manier waarop een en ander verliep helemaal niet aan. Zoals het uit de krant moeten lezen dat de villa werd verkocht. Ook met de aanduiding ‘hoogstbiedende’ had hij moeite. De villa ging uiteindelijk voor ruim anderhalf miljoen gulden naar een Tilburgse kroegbaas en dat zou waarschijnlijk niet tot instemming geleid hebben bij de overleden schenkers (Frits en Stella).

 
Bronverantwoording:
Goirles Belang > https://www.goirlesbelang.nl/nw-7833-7-86826/nieuws/had_huize_stella_wel_verkocht_mogen_worden_1.html
Goirles Belang > https://www.goirlesbelang.nl/nw-7833-7-86825/nieuws/had_huize_stella_wel_verkocht_mogen_worden_2.html
Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb) > Eigen archief

Comments are closed.