Frater Maria Asterius (Antonius van de Lisdonk)

De vernieuwde website van de familie van de Lisdonk is (nog) volop in bewerking

Frater Maria Asterius

 

Frater Maria Asterius werd in Goirle geboren op 1 september 1907, als Antonius (Toon) van de Lisdonk, zoon van Willibrordus Johannes van de Lisdonk en Maria Theresia Eijsermans. 

Op 8 september 1924 treedt hij te Tilburg in het noviciaat van de Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid en hij legde zijn eeuwige geloften af op 15 augustus 1929. De fraters van Tilburg hadden blijkbaar de gewoonte om ter gelegenheid van een professie de hele familie uit te nodigen. Zo ook bij Toon van de Lisdonk, maar die dag had voor hem nog een extra dimensie. Zijn ouders vierden namelijk tegelijk op dit feest hun veertigjarige huwelijksdag.

Meteen na zijn professie vertrekt Toon naar de Missie, alwaar we hem vanaf 1929 tot 1940 zien als onderwijzer aan een Europese lagere school te Padang op Sumatra.  Tijdens de oorlog was de frater op verlof in Nederland. Als gevolg van de oorlog kon hij op dat moment niet terug naar Indonesië. Hij werd directeur van het fratershuis ‘de Ruggenberg’ in St.Michielsgestel, doch na de oorlog werd hij benoemd voor Manado (Celebes), waar hij lang verbleef. In die periode bekleedde hij vooral leidende functies in zijn congregatie. Hij schopte het zelfs tot missie-overste. 

In 1976 besloot Frater Asterius terug te keren naar Nederland, omdat hij in Indonesië nauwelijks nog werk had. Twaalf jaar later overlijdt hij in het fratershuis “Johannes Zwijsen” aan de Gasthuisstraat te Tilburg op 21 april 1988. Het graf met zijn stoffelijk overschot bevindt zich op het kerkhof van de Fraters bij “Huize Steenwijk” te Vught op 25 april 1988.

 

Zijn bidprentje met op de voorzijde zijn foto, vermeldt ons de volgende tekst:

“Van harte zal ik U danken mijn God – Uw Naam in eeuwigheid loven.” Ps. 86

 

“Dankbaar willen wij gedenken onze medebroeder, broer en oom”       

“FRATER MARIA ASTERlUS”

“Antonius van de Lisdonk”

“Hij werd geboren te Goirle op 1 september 1907 en trad op 8 september 1924 in het noviciaat van de Fraters van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, te Tilburg. Zijn eeuwige geloften legde hij af op 15 augustus 1929. Hij overleed in het fraterhuis “Joannes Zwijsen” te Tilburg op 21 april 1988 en werd op het kerkhof van de Fraters bij “Huize Steenwijk” te Vught op 25 april 1988.

Na een rijk en welbesteed leven hebben wij afscheid genomen van een medebroeder, op wie wij trots mogen zijn. die wij dankbaar mogen zijn. Zijn rijke staat van dienst ligt vooral in het Indonesië van vóór en van ná de oorlog. Vóór de oorlog werkte hij op Sumatra, na de oorlog op Celebes, het huidige Sulawesi. Door de overheid werd hij geroepen leiding te geven aan zijn medebroeders, als overste, als missie-overste. Hij had ook de leiding van diverse scholen S.M.P. en S.M.A. In vlot tempo had hij de onderwijsakte en de hoofdakte behaald. Later kwam daar nog bij de akte Maleis en Engels.

Asterius heeft gewoekerd met zijn talenten er hij heeft die in dienst gesteld van zijn Heer, van zijn medebroeders, van de jeugd in Indonesia. Begiftigd met een goed verstand en een grote werklust heeft hij veel tot stand gebracht en is anderen van dienst geweest. Hij had een groot gevoel voor humor, een heel fijne eigenschap, niet alleen om anderen op te monteren, maar ook voor zichzelf als tegenwicht voor een zekere aanleg tot zwaarmoedigheid. Door zijn humor wist hij veel te relativeren. Op 69-jarige leeftijd kwam hij voorgoed naar Nederland. Het heeft hem pijn gedaan, maar toch heeft hij nog een tiental jaren mogen genieten van een welverdiende oude dag. Eind 1986 kwam hij ziek naar ons kloosterbejaardenoord. Hij verviel tot een zekere hulpeloosheid. Af en toe kwam zijn humor weer naar boven, maar hij had meer neerslachtige dan goede dagen. Het is pijnlijk de neergang van een mens te moeten aanzien. De Heer heeft hem opgeroepen en Asterius mag nu zijn God danken en in eeuwigheid loven. Hij heeft zijn Heer gediend en de medemens. “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.” Moge hij rusten in vrede.

Voor uw belangstelling en gebed zeggen wij u hartelijk dank.

Frater van “Joannes Zwijsen” 

Familie van de Lisdonk”

Bronverantwoording:

  • Genealogische gegevens uit eigen archief van Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb)
  • Tekst en foto van zijn bidprentje (eigen archief)
  • Databank van de Katholieke Documentatie Centrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen           
  • Foto’s van zijn graf en het kerkhof te Vught > fotocollectie Jean van Zomeren (Ermelo)
  • Artikel door Paul Spapens in het Brabants Dagblad

De genealogische gegevens  van de frater Maria Asterius (Antonius van de Lisdonk) kunt U vinden op de: 

Genealogische pagina van de familie van de Lisdonk 

 

 

     Copyright © 1990-2013 – Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb).

     bronverantwoording

     laatst bijgewerkt op 18 augustus 2010

     U bevindt zich op de homepage > https://www.familievandelisdonk.nl

Comments are closed.