'de Lusdonck'

Henk van der Schoot (uit Hedel) staat op het toegangspaadje, naast de boerderij van Frans van Heerebeek aan de Broekstraat in Spoordonk, naar het vroeger geheten gebied 'de Lusdonck'. Frans bedacht er zelf, in 2007, een mooie naam voor n.l. 'het Lusdonckpaadje'. Hij opperde het idee om ter plekke een bordje te plaatsen met die naam. (26-9-2007)

Dit gebied, een net geoogst maisveld, heette vroeger 'de Lusdonck'. Links van het midden, achter tussen het groen verscholen is de Spoordonkse Watermolen te herkennen. Links van de watermolen stond in de 15e eeuw de hoeve 'ter Lulsdonck'. De unieke gebiedsnaam is na de ruilverkaveling in 1948 verdwenen. (26-9-2007)

Frans van Heerebeek vertelt mij (Ad van de Lisdonk en auteur van deze site) e.e.a. over de geschiedenis van het gebied. Frans vertelde, dat de grond van 'de Lusdonck' altijd hoog heeft gelegen. Een deel is in het verleden afgegraven om de Broekstraat op te hogen. De Lusdonck lag heel duidelijk aan de meanderende Beerze en op een donk. Als jongeling bracht Frans zelf graan, over 'de Lusdonck' naar de Spoordonkse Watermolen om het daar te laten malen. (26 september 2007) 

Nog een mooi overzicht van 'de Lusdonck' zoals die er nu, anno 2007, bij ligt. (26-9-2007)

'de Lusdonck' (26-9-2007)

Het maisveld in de verte, is het vroegere 'de Lusdonck', gezien vanaf het Lusdonckpaadje. Het beloofde bordje met de naam 'Lusdonckpaadje' is (nog) niet aangebracht. (10-8-2009)

 

Bron: Frans van Heerebeek (Spoordonk), Henk van der Schoot (Hedel),  Eigen archief Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb),

Naar kasteel 'den Bergh'