Grafzerk van Heer Jan van der Lusdonck

Deze grafzerk is van Jan van der Lusdonck (Jan de Luisdonck), alias Smolders, alias Cruysken. Hij overleed voor 8 januari 1534 aldus het oudste testament dat over hem is gevonden. (Jan is waarschijnlijk geboren voor 1485).

Heer Jan was een zoon van Claes Jan van den Lusdonck en Margareta Henrick Riemslegers.

Ieder jaar op 2 maart bezochten de begijnen zijn graf in de Grote Kerk van Breda. Hij was kapelaan van het begijnhof dat indertijd nog was gevestigd op de plek waar nu het kasteelplein is. De zerk ligt voor het Herenkoor en in de nabijheid van de Prinsenkapel van ons Koninklijk Huis in deze kerk. Zijn geschonden grafzerk is nog maar voor een beperkt deel leesbaar. Het is duidelijk dat hij op 2 maart is overleden maar weer niet duidelijk wel jaar Jan werkelijk is overleden. In aantekeningen van de begijnen wordt het jaar 1504 genoemd. Echter in 1510 worden er nog documenten ontdekt van ene priester Jan van der Lusdonck. Uit testamenten is af te lijden dat hij kort voor 1534 overleden zou moeten zijn.

In genoemde documenten worden dus twee personen door elkaar gehaald. De grootvader van eerstgenoemde Heer Jan heette ook Heer Jan van der Lusdonck alias Jan de Moller, maar die is reeds voor 14 februari 1503 overleden.

Bron: fotocollectie van Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb) - foto gemaakt op 2 februari 2004