Tilburgseweg 29 - Goirle (kadastraal bekend sectie-B no.1867 & 2227)

Links de plattegrond (situatie omstreeks 1907) van de Goirlese linnenfabriek P.W. van de Lisdonk en Cie. De afbeelding rechtsboven laat de fabriek zien zoals die er nog uitzag anno 1951. De twee foto's rechtsonder laten de restanten van het oorspronkelijke bloeiende bedrijf zien, maar nu in 2005, dus 158 jaar na de oprichting in 1847. In 1924 ging de zaak failliet.

De fabriek

Het ontstaan van de firma dateert van 15 april 1847, toen in Goirle, aan de oostkant van de Kerkweg, nu Kloosterstaat geheten, de broers Peter en Willibrordus van de Lisdonk een fabriekje begonnen op de zogenaamde zandakkers, onder de naam P. & W. van de Lisdonk. Een jaar na opstart stierf Willibrordus. Peter ging alleen verder met de weduwe Adriana Maria Meijnaars. In 1868 hield Peter, die de politiek in ging, het voor gezien en op 15 juni in datzelfde jaar verklaart de weduwe van Willibrordus dat: "... haren Zoon Cornelis van de Lisdonk, te Goirle, Handligting wordt verleent tot het oprigten van en deelnemen in eene Fabriekzaak, bepaaldelijk ten doel hebbende het Fabriceren van Linnen en Pellen tafelgoederen en andere daarmede gelijkstaande Stoffen, onder de Firma P.W. van de Lisdonk en Cie. en de daartoe noodige Acte van Vennootschap met deszelfs Broeder Johannes Cornelis van de Lisdonk aan te gaan, en eindelijk, afgezonderd daarvan, tot het drijven van nering en handel in Linnen garens." 

Na de dood van bovengenoemde personen namen Cornelis zijn zonen, Pierre en Johan, de zaak over. Johan stierf al vrij snel, en Pierre was niet capabel genoeg om het bedrijf met zijn 189 weefgetouwen, verantwoord voort te zetten. In 1924 volgt een faillissement voor het bijna tachtig jarige bedrijf dat op dat moment de naam droeg N.V. Mechanische Weverijen v/h P.W. van de Lisdonk en Cie. Een bloeiend tijdperk was voorbij, waarbij een 60-tal werknemers op straat kwamen te staan. Anno 2005 bestaat er nog een klein deel van de fabriek, zoals de werkplaats, de weverij en de spoelerij. Het is erg bouwvallig en het is momenteel in gebruik door de omwonenden voor diverse doeleinden. Waar de garenmagazijnen waren is nu een parkeerplaats en een doorgang naar het winkelcentrum 'de Hovel'. Op de plek waar voorheen het ketelhuis, wasserij, blekerij en machinekamer stonden, zijn nu huizen gebouwd. De oude doorgang vanaf de Molenstraat is nu in gebruik als achterom voor de aangrenzende bewoners. De doorgang vanaf de Tilburgseweg is afgesloten en heeft plaatsgemaakt voor een aan/uitbouw van het pand no.19. 

Tussen de oude doorgang naast pand no.19, nu dus dichtgebouwd, en no.9 langs de Tilburgseweg, stond voorheen café 'de Nijverheid' wat in 1919 aangekocht en verbouwd werd tot kantoor en garenmagazijn door Pierre van de Lisdonk. Op de foto uit 1951 kan men zien dat ook dit pand plaats heeft gemaakt voor woningbouw.

Bron: Regionaal Archief Tilburg > Fotocollectie Goirle. Hinderwetvergunningen+tekeningen gemeente Goirle 1884-1971inv.16, 26. Een eeuw Goirle 1870-1970 pag.27.  Fotocollectie van & Genealogisch onderzoek en familiegeschiedenis door Ad van de Lisdonk (Venray)