Schepenakte 28 juni 1405

Hoeve ’ter Lulsdonc’

VOORZIJDE van schepenakte 28 juni 1405 / 7 november 1412

De overdracht van de hoeve, op 7 november 1412, staat op de achterzijde van deze akte.

Transcriptie van de VOORZIJDE van overdrachtsakte 28 juni 1405 / 7 november 1412

1405 juni 28 in vigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum (korte transcriptie) 

Rutgherus  geheten de Audenhoven heeft overgedragen voor de schepenen van ‘s-Hertogenbosch aan Johannes geheten van den Doirn de Airscot alle cijnsgoederen die Walterus en Henricus, kinderen van Willelmus geheten de Audenhoven, bezaten in de parochie Oirschot, en een stukje wei geheten Tsoens Beemt, gelegen bij een plaats geheten Otendonc, een akker geheten Die Grote Acker, gelegen bij een plaats geheten Cruys Eycke, de helft van een hoeve geheten Ter Lulsdonc ter plaatse geheten Spoerdonc en een stukje grond ook bij Cruys Eycke en al hun goederen ter plaatse geheten Wreynlaer, alle gelegen in de parochie Oirschot. (Bron: Rijksarchief  ‘s-Hertogenbosch > Kapittel van Oirschot, toegang R241,  inv. 218)

Schepenzegel aan deze akte is van Jacobus Tijt. Dat van zijn ambtgenoot Goeswinus Steenwech is verloren. (Bron: Rijksarchief  ‘s-Hertogenbosch >  Schepenzegel van Jacobus Tijt, Kapittel van Oirschot toegang R241, inv. 372, regestno. 218, negatiefnr. 50-Q6-8, datum 28-06-1405)

Comments are closed.