Huize Stella bewoner (Huib Luiten)

 

Huib Luiten, een Tilburgse café-uitbater

Nog geen foto bekend

 

Huib Luiten (eigenaar/bewoner 1993 t/m 2001)

In 1993 werd de villa ‘Huize Stella’ door de Kerk te koop aangeboden. Het aankopen van de villa was door de vorige huurder/bewoner, Gerard Wientjes, blijkens de schriftelijke overeenkomst tussen de Kerk en Frits en Stella van Puijenbroek , niet haalbaar. Gerard had, tijdens zijn huurperiode, enorm veel geïnvesteerd in het bewoonbaar maken van de villa. Daarom was hij woedend en verbaast toen hij, bijna twintig jaar later, geconfronteerd werd met een advertentie in het Brabants Dagblad, waarin Huize Stella aan de hoogst biedende te koop werd aangeboden. De Kerk ging hier, waarschijnlijk vanwege chronisch geldgebrek, toe over. De heer Wientjes die zich in het Goirlese sociaal-culturele leven gedurende een reeks van jaren, op pro deo basis, verdienstelijk had gemaakt (o.a. voorzitter van het kerkbestuur, het centraal schoolbestuur, oprichter en eerste voorzitter van de ouderensoos etcetera), vond de verkoop eenvoudigweg niet kunnen. Dat was niet in de geest van de overeenkomst waarin ‘nuttig gebruik’ als voorwaarde werd gesteld. Bovendien stond hem de manier waarop een en ander verliep helemaal niet aan. Zoals hij het uit de krant moeten lezen dat de villa werd verkocht. Ook met de aanduiding ‘hoogstbiedende’ had hij moeite. De geruchten doen de ronde dat de villa uiteindelijk voor ruim anderhalf miljoen gulden naar een Tilburgse kroegbaas ging en dat zou waarschijnlijk niet tot instemming geleid hebben bij de overleden schenkers (Frits en Stella). Volgens het schrijven van Herman van Rouwendaal klopt dat niet. De villa zou, blijkens de koopakte gepasseerd bij notaris Vrijdag, bijna veertig maal het bedrag zijn dat de eerste eigenaar Pierre van de Lisdonk betaald had. Omgerekend is dat een kleine 320.000,00 gulden.

Zoals hierboven al gezegd, vond de ‘Kerk’ het in 1993 tijd om de “gekregen” villa te verkopen. Van de zeven gegadigden, bleek Huib Luiten, de eigenaar van café ‘de Korenbloem’ uit Tilburg, het meest te willen betalen voor de imposante villa aan de Kloosterstraat. Hij heeft er met een vriend tot 2001 in gewoond. In dat jaar werden diverse panden in Goirle, waaronder de villa ‘Huize Stella’, tot monument verheven.
Een verre afstammeling van de familie van Puijenbroek, Hein Remmers, heeft de villa van hem overgenomen. De restauratie die Huib Luiten was begonnen, heeft Hein, samen met zijn vrouw Liesbeth, voortgezet. Huib Luiten had o.a. het dak vernieuwd en de centrale verwarming. Ook liet hij de buitenkant opschilderen in vrolijk woestijngeel. Deze kleur kan men nu nog zien aan de achterzijde van de villa. Hierop liet Huib een (“trompe l’oeil”) aangebrengen. Dat zijn, in dit geval, twee bedrieglijk echt lijkende geschilderde ramen.

 
Bronverantwoording:
Goirles Belang > https://www.goirlesbelang.nl/nw-7833-7-86826/nieuws/had_huize_stella_wel_verkocht_mogen_worden_1.html
Goirles Belang > https://www.goirlesbelang.nl/nw-7833-7-86825/nieuws/had_huize_stella_wel_verkocht_mogen_worden_2.html
Bezoek door de auteur van deze site, Ad van de Lisdonk, aan Hein Remmers in zijn imposante villa, op 12 november 2013. (Publicatie met toestemming van Hein Remmers)
Huize Stella, een Jugendstil monument, door Herman van Rouwendaal. (Publicatie met toestemming van Hein Remmers)
Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb) > Eigen archief

Comments are closed.