Belendende Percelen

 

Bel. Perceel

Bel. Perceel

Bel. Perceel

Bel. Perceel

Bel. Perceel

Beempt Lulsdonck R124 f40 7-2-1481

Lijsb. Goessen den Bruijn

De gemeente

Aleijt van Gestel

Monniken Tongerloo

Gijs Vleminx

Erf geh. Ludsdonck R124b f340 13-2-1485

Wilhemen van Audenhoven

De straet

Jan Jan Goessen

Voert aen Lepelbroeck

 

Groten beempt bij de Ludsdonck R124b f339 / 13-2-1485

Kinderen Willem Rutgerss van Audenhoven

Bogart heijvelt en Hillen Rijt

Blesersbeempt

De gemeijnt

Lepelbroeck (van Korstiaen Hessels)

Erf Lusdonck+aangelag R124b f340 13-2-1485

Rutgher van Audenhoven

De straet

Jan Jan Goessen

Voert aen Lepelbroeck

 

Lusdonck beempt R124b f362 4-7-1485

Elis. +Goessen Bruijnen

Aleijt van Gestel

Lisbeth

Jan van der Ludsdonck

 

Land in die Lulsdonck R125a f176 / 20-6-1488

Erfg. Willem v.Catwijck

Art Vos

Jan die Cort

Jan Gerits die Verwer

 

Land in die Ludsdonck R125a f180 / 7-9-1488

Willem v. Catwijck twp

Arnt Vos

Jan die Cort

Jan Gerits die Verwer +

Goessen Bruinen twp

Erf geh. die Ludsdonck R126a f164 / 22-5-1494

Gosens zn +Jan Gosens

Jan Verwer

Henrich Meeus Deckens

Kind. Henrich Jan Scellekens

 

Land in die Lulsdonc R125b f332 / 20-6-1489

Arnt Vos

Efg. Willem v. Katwijck

Arnt Vos

Jan Cortten

Jan Gerarts die Verwer

Beempt die Lulsdonck R126a f227 / 11-4-1496

Rutger Willemss Rutgerts v. Aud.

Rutger Willemss Rutgerts v. Aud.

Korstiaen Hessels

Die ghemeijnstraet

 

Huis, schuur e.d. Arnt Vos Broeckstraet R126b f14 / 17-4-1496

Dirck Jans Corttens

Jan van der Lulsdonck

Sijmon Peter Stoepkens

Art Vos

Die Straet

Land die Lulsdonck R126b f192 / 28-5-1497

Arnt Vos

Erfg. Willem v. Catwijck

Arnt Vos

Jan Cortten

Jan Gerarts die Verwer

Land in die Lulsdonck R126c f105 / 7-5-1501

Willem v. Catwijck twp

Willem v. Catwijck twp

Art Vos

Jan die Cort

Jan Ger. v.d. Lulsdonck

Beempt Lulsdonck R126c f71 / 1-8-1501

Henrich Oomen

Rutger Willemss

Corsten Hessels erfgenamen

Die Straet

 

Lepelbroeck R126c f136 / 13-2-1502

Henrich Voss

Kind. Willem R. v. Audenhoven

J.v.Doormalen + Dirck Cortten

Ruthger Willem Ruthers v. Aud.

 

Erf geh. die Lulsdonck R126c f140 11-3-1502

Rutger Willemss Rutgerts

Erf geh. Lepelbroeck

Die gemeijnt

 

 

Aa acker Broeckstraat R127 f147 / 9-3-1505

Dirck Cortten kinderen

Jan Janss van der Lulsdonck

Peter Stoepken

Rutger Willemss

 

Huis in die Broeckstraet R128 f467 / 9-2-1511

Rutger Willemss Rutgerts v. Aud.

Jan Lemmens

Jan die Verwer

Die Straet

 

Beempt in die Broeckstraet R149a f148 / 19-1-1519

Sijmon die Cort

Aen den Brantsbeempt

 

 

 

 

Zie ook:

    'Op zoek naar de wortels van onze familie'

Copyright 1990-2011 - Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb).

bronverantwoording

laatst bijgewerkt op 1 januari 2011

U bevindt zich op de homepage > http://www.familievandelisdonk.nl